Závěrečné práce a SZZ

SMĚRNICE A FORMULÁŘE pro studenty bakalářských programů

V knihovně VŠKK k dispozici také:

NÁVRHY TÉMAT PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA – Bc. / BcA. (AR 2023/2024):

Ke stažení PŘEHLED

Specializační část BSZZ

Oborová část BSZZ

Společná část BSZZ

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA – Bc. KOMBI (AR 2023/2024):

Ke stažení PŘEHLED

SMĚRNICE A FORMULÁŘE pro studenty navazujících magisterských programů

NÁVRHY TÉMAT PRO ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA – Mgr. / MgA. (AR 2023/2024):

Oborová část MSZZ

Společná část MSZZ

 

Zveřejňování závěrečných prací se obecně řídí § 47b zákona o vysokých školách. Závěrečné práce studentů jsou dostupné k nahlédnutí na studijním oddělení (včetně posudků vedoucího práce a oponenta) nejpozději 5 pracovních dnů před konáním obhajoby závěrečných prací (dle harmonogramu příslušného akademického roku). Následně jsou závěrečné práce uloženy v knihovně VŠKK, kde jsou k dispozici pro prezenční zapůjčení.

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací