Závěrečné práce a SZZ

SMĚRNICE A FORMULÁŘE pro studenty bakalářských programů

Zadání a zpracování ZP (BP)
Žádost o schválení individuálního tématu ZP – FORMULÁŘ
Zadání ZP (BP) – FORMULÁŘ
Žádost o změnu zadání ZP – FORMULÁŘ
Obhajoba ZP (BP) a průběh SZZ (BSZZ)
Žádost o odložení zveřejnění ZP – FORMULÁŘ
Citační norma pro písemné práce
Formální úprava závěrečných prací

NÁVRHY TÉMAT PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:

Animace a vizuální efekty
Fotografie a audiovize
Grafický a mediální design
Literární tvorba
Kreativní marketing a komunikace
Společenské vědy
Anglický jazyk

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA – Bc. / BcA. (AR 2020/2021):

Ke stažení PŘEHLED

Specializační část BSZZ (AVE)otázky
Specializační část BSZZ (FA)otázky
Specializační část BSZZ (GMD)otázky
Oborová část BSZZ (LT)otázky
Oborová část BSZZ (KMK)otázky

Společná část BSZZ (VT)otázky
Společná část BSZZ (LT)otázky
Společná část BSZZ (KMK)otázky


SMĚRNICE A FORMULÁŘE pro studenty navazujících magisterských programů

Zadání a zpracování ZP (DP)
Žádost o schválení individuálního tématu ZP – FORMULÁŘ
Zadání ZP (DP) – FORMULÁŘ
Žádost o změnu zadání ZP – FORMULÁŘ
Obhajoba ZP (DP) a průběh SZZ (MSZZ)
Žádost o odložení zveřejnění ZP – FORMULÁŘ
Citační norma pro písemné práce
Formální úprava závěrečných prací

NÁVRHY TÉMAT PRO ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:

Vizuální tvorba
Kreativní marketing a komunikace

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA – Mgr. / MgA. (AR 2021/2022):

Ke stažení PŘEHLED

Oborová část MSZZ (VT-NM)otázky
Oborová část MSZZ (KMK-NM)otázky

Společná část MSZZ (VT-NM + KMK-NM)otázky

Zveřejňování závěrečných prací se obecně řídí § 47b zákona o vysokých školách. Závěrečné práce studentů jsou dostupné k nahlédnutí na studijním oddělení (včetně posudků vedoucího práce a oponenta) nejpozději 5 pracovních dnů před konáním obhajoby závěrečných prací (dle harmonogramu příslušného akademického roku). Následně jsou závěrečné práce uloženy v knihovně VŠKK, kde jsou k dispozici pro prezenční zapůjčení.

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací