Závěrečné práce a SZZ

Zadání a zpracování ZP (BP)
Žádost o schválení individuálního tématu ZP – FORMULÁŘ
Zadání ZP (BP) – FORMULÁŘ
Žádost o změnu zadání ZP – FORMULÁŘ
Obhajoba ZP (BP) a průběh SZZ (BSZZ)
Citační norma pro písemné práce
Formální úprava závěrečných prací


STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (AR 2020/2021):

Ke stažení PŘEHLED

Specializační část SZZ (AVE)otázky
Specializační část SZZ (FA)otázky
Specializační část (GMD)otázky
Oborová část SZZ (LT)otázky
Oborová část SZZ (KMK)otázky

Společná část SZZ (VT)otázky
Společná část SZZ (LT)otázky
Společná část SZZ (KMK)otázky


NÁVRHY TÉMAT PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (2020/2021):
Animace a vizuální efekty
Fotografie a audiovize
Grafický a mediální design
Literární tvorba
Kreativní marketing a komunikace
Společenské vědy
Anglický jazyk

NÁVRHY TÉMAT PRO ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE (2021/2022):
Vizuální tvorba
Kreativní marketing a komunikace

Zveřejňování závěrečných prací se obecně řídí § 47b zákona o vysokých školách. Závěrečné práce studentů jsou dostupné k nahlédnutí na studijním oddělení (včetně posudků vedoucího práce a oponenta) nejpozději 5 pracovních dnů před konáním obhajoby závěrečných prací (dle harmonogramu příslušného akademického roku). Následně jsou závěrečné práce uloženy v knihovně VŠKK, kde jsou k dispozici pro prezenční zapůjčení.

Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů