Závěrečné práce a SZZ

Zadání a zpracování BP
Žádost o schválení individuálního tématu ZP – FORMULÁŘ
Zadání BP – FORMULÁŘ
Žádost o změnu zadání ZP – FORMULÁŘ
Obhajoba BP a průběh SZZ
Citační norma pro písemné práce
Formální úprava závěrečných prací


STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Ke stažení PŘEHLED

Specializační část SZZ (AVE)otázky
Specializační část SZZ (FA)otázky
Specializační část (GMD)otázky
Specializační část SZZ (KP)otázky
Oborová část SZZ (KMK)otázky

Společná část SZZ (VT)otázky
Společná část SZZ (LT)otázky
Společná část SZZ (KMK)otázky


NÁVRHY TÉMAT PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (2019/2020):

Animace a vizuální efekty
Fotografie a audiovize
Grafický a mediální design
Literární tvorba
Kreativní marketing a komunikace
Společenské vědy
Anglický jazyk

Zveřejňování závěrečných prací se obecně řídí § 47b zákona o vysokých školách. Se studenty, kteří obhajují závěrečnou práci, je sepsána Licenční smlouva o užití školního díla, která splňuje všechny právní náležitosti. Závěrečné práce studentů jsou dostupné k nahlédnutí na studijním oddělení (včetně posudků vedoucího práce a oponenta) nejpozději 5 pracovních dnů před konáním obhajoby závěrečných prací (dle harmonogramu příslušného akademického roku). Následně jsou závěrečné práce uloženy v knihovně VŠKK, kde jsou k dispozici pro zapůjčení.

Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů