Bezpečnost na VŠKK

OPATŘENÍ REKTORA Č. 1/2024
KRIZOVÝ ŠTÁB VŠKK

Článek 1
Obecná ustanovení

 1. Toto opatření rektora se vydává za účelem řešení mimořádných situací
  na Vysoké škole kreativní komunikace (dále jen „VŠKK“).

Článek 2
Ustanovení krizového štábu

 1. Pro potřeby zajištění chodu VŠKK v mimořádné situaci a za účelem přijímání
  bezodkladných opatření se zřizuje Krizový štáb VŠKK (dále jen „Krizový štáb“).
  Mimořádnou situaci může vyhlásit rektor.
 2. Krizový štáb se skládá z předsedy a šesti členů.
 3. Předsedou Krizového štábu je rektorka, dalšími členy jsou prorektorka pro studijní
  záležitosti, prorektorka pro kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti, provozní
  a marketingová ředitelka, ředitelka Prague School of Creative Communication, vedoucí
  IT oddělení a zástupce studijního oddělení.
 4. Krizový štáb svolává jeho předseda dle aktuální situace. Krizový štáb projednává
  možnosti řešení nastalé situace a navrhuje příslušná opatření.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření rektora nabývá účinnosti dnem 29. 2. 2024
  Ing. Dana Janovská, v.r.
  Rektor VŠKK

 

 

 

 

Obecná doporučení postupu při bezpečnostních incidentech

V případě potřeby jsou pro vás k dispozici i následující kontakty:

Pražská linka důvěry: 222 580 697 (nonstop telefonická krizová pomoc)
Linka první psychické pomoci: 116 123 (nonstop zdarma)
Linka Bílého kruhu bezpečí: 116 006 (linka pomoci obětem kriminality, nonstop zdarma)
Terap.io: https://terap.io/ (krátkodobá online krizová intervence v délce 30 minut)
PhDr. Hana Pucherová (pucherovah@skolamichael.cz), školní psycholog

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací