Grafický a mediální design

Prezenční bakalářské profesní studium
Program Vizuální tvorba (kód programu: B0211P310006)

Kreativita je vidět. Ukážeme vám, jak vnímat grafický a digitální design komplexně. Umožníme vám vytvořit si silné portfolio na reálných zakázkách a získáte potřebné dovednosti i pro jejich prezentaci. Díky vzájemně provázaným kreativním předmětům pod vedením špičkových specialistů poznáte všechny disciplíny současné tvorby.

Můžete si vybrat ze dvou ateliérů:

Grafický a mediální design

zaměřuje se na Brand design (tvorba značek, vizuálních identit), design publikací, packaging, Art directing (týmová práce na kampaních) či Digitální design (Web & App design).

Naše platforma nabízí komplexní přístup studia vizuální tvorby s přesahem do marketingových souvislostí. Uvědomujeme si totiž, že na poli současného trhu je nutná konkurenční výhoda a již nestačí pouze klasické vzdělání grafického designéra. Učíme tak vnímat projekty komplexně a v kontextu ostatních nezbytných souvislostí.

Významnou složkou našeho programu je práce na reálných zadáních od konkrétních klientů již od prvního semestru. Studenti si nejenže vytváří silné portfolio realizací, ale získávají neocenitelné relevantní zkušenosti skrze přímé prezentace klientům, které jim pomáhají se uplatnit se v profesním životě. Tím se odlišujeme od metodiky ostatních klasických ateliérů grafického designu.

On-line přihláška

Zkušenosti z reálných projektů

Náš ateliér úzce spolupracuje se školní agenturou a díky tomu mají studenti hned od prvního ročníku možnost podílet se na reálných zakázkách, trénovat prezentační schopnosti, obhajovat své projekty a dostávat přímou zpětnou vazbu od klientů. Tyto reálné zkušenosti jim pomáhají uspět v silné konkurenci absolventů podobně zaměřených škol.

Silné portfolio realizací


Kromě širokého spektra specializovaných dovedností dbáme i na to, aby si naši absolventi vytvářeli v průběhu studia silné a konkurenceschopné portfolio s adekvátními projekty. Tematicky se proto věnujeme projektům, které podporují analytické a kritické myšlení a s nimiž se setkají ve svém reálném profesním životě.

STUDIJNÍ PLÁN

Uplatnění absolventů

  • Grafický designér
  • Web & App designér
  • Art director
  • Creative director
  • UX / UI designer
  • HMI designer
  • Project lead

Navazující magisterské studium

Požadavky bakalářského studijního zaměření

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 55 400 Kč.

Více o cenách

Udělej první krok

Přijímací řízení

 

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací