Umělá inteligence (AI)

Stanovisko VŠKK k využívání AI ve výuce

Kolegium rektorky Vysoké školy kreativní komunikace schválilo dne 21. 9. 2023 toto závazné stanovisko jako východisko pro tvůrčí, etické a bezpečné využívání nástrojů AI. Vysoká škola kreativní komunikace je pokroková, profesně orientovaná vysoká škola, která reflektuje aktuální trendy spojené s vývojem a využitím umělé inteligence. Dne 1. 10. 2023 byla vytvořena pracovní skupina k AI problematice (tzv. AI LAB, email: ai@vskk.cz), která je komunikační platformou zprostředkovávající nejnovější informace jak vyučujícím, tak studentům. Věříme, že si AI technologie vyžádají inovativní přístupy výukových metod, systému hodnocení, ale také kritické a kreativní myšlení při použití těchto nástrojů.

Zásadní východiska:

  • při studiu, pedagogické a výzkumné činnosti primárně vyžadujeme vlastní kreativní a kritické myšlení,
  • vzhledem k různé povaze jednotlivých kreativních oborů vždy platí, že se student řídí pokyny a zadáním svého pedagoga,
  • využití AI nástrojů se může stát dalším přiznaným zdrojem na vstupu či v procesu práce, nikoliv výsledkem samotným,
  • dbáme na akademickou integritu a čestnost – výsledky AI v nepřiznané doslovné, či mírně pozměněné podobě jsou plagiátem.

V Praze dne 2. 10. 2023

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací