Design Motion Copy

Bakalářské studium

Fotografie a audiovize
Bc.
Grafický a mediální design
Bc.
Animace a vizuální efekty
Bc.
Komerční psaní v médiích
Bc.

Navazující magisterské studium

Grafický a mediální design
Mgr.
Fotografie a audiovize
Mgr.
Animace a vizuální efekty
Mgr.

 

Studium programu Vizuální tvorba je zaměřeno na inovativní a myšlenkově i umělecky hodnotný obsah současných vizuálních komunikací. Reflektuje dynamicky se vyvíjející svět moderních digitálních i tradičních médií, stejně jako vliv obrazu na soudobou společnost. Studijní program je koncipován tak, aby propojil teorii s praxí v oblastech, jako je reklama, vizuální design, fotografie, video (audiovize), animace a vizuální efekty.

Kvalitní technické zázemí studentům umožní, aby se naučili při tvorbě využívat moderní digitální technologie. Zaměření programu vychází vstříc požadavkům měnícího se kreativního průmyslu, ve kterém naši absolventi najdou široké uplatnění.

Zaměření programu vychází vstříc požadavkům měnícího se kreativního průmyslu, ve kterém naši absolventi najdou široké uplatnění. Efektivní vizuální komunikace je neméně důležitá i v nekomerční sféře – např. tvorba pro neziskové organizace, města, obce a sociální a obecně prospěšné kampaně.

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací