Design Motion Copy

Prezenční bakalářské studium

Program Vizuální tvorba (specializace)

Fotografie a audiovize
BcA.
Grafický a mediální design
BcA.
Animace a vizuální efekty
BcA.

 

Program Literární tvorba (specializace)

Komerční psaní v médiích
BcA.

 

Prezenční navazující magisterské studium

Program Vizuální tvorba (zaměření)

Grafický a mediální design
MgA.
Fotografie a audiovize
MgA.

 

Studium programu Vizuální tvorba je zaměřeno na inovativní a myšlenkově i umělecky hodnotný obsah současných vizuálních komunikací. Reflektuje dynamicky se vyvíjející svět moderních digitálních i tradičních médií, stejně jako vliv obrazu na soudobou společnost. Studijní program je koncipován tak, aby propojil teorii s praxí v oblastech, jako je reklama, vizuální design, fotografie, video (audiovize), animace a vizuální efekty.

Kvalitní technické zázemí studentům umožní, aby se naučili při tvorbě využívat moderní digitální technologie. Zaměření programu vychází vstříc požadavkům měnícího se kreativního průmyslu, ve kterém naši absolventi najdou široké uplatnění.

Zaměření programu vychází vstříc požadavkům měnícího se kreativního průmyslu, ve kterém naši absolventi najdou široké uplatnění. Efektivní vizuální komunikace je neméně důležitá i v nekomerční sféře – např. tvorba pro neziskové organizace, města, obce a sociální a obecně prospěšné kampaně.

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací