Ubytování

Doporučené možnosti ubytování.

VŠKK v tuto chvíli nedisponuje vlastním ubytovacím zařízením.
Můžeme doporučit možnosti ubytování na kolejích jiných vysokých škol či soukromých ubytovacích zařízeních:

Akademie múzických umění v Praze – https://www.amu.cz/cs/ects/obecne-informace-pro-studenty/ubytovani

Vysoká škola ekonomická v Praze – http://suz.vse.cz/ubytovani-praha/zadosti-o-ubytovani/

České vysoké učení technické – https://www.suz.cvut.cz/koleje/informace-a-dokumenty

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – http://www.vscht-suz.cz/ubytovani/jak-se-ubytovat-na-kolejich/

Koleje a menzy veřejných vysokých škol již zahájily příjem žádostí o rezervaci ubytování pro aktuální akademický rok.

Další

  • www.dcrezidence.cz
  • studentflats.cz
  • www.student-room-flat.com
  • www.kolej.cz
  • www.spolubydlici.cz
  • www.expats.cz

Udělej 1. krok