Marketing a komunikace

Prezenční bakalářské studium

Program Kreativní marketing a komunikace (zaměření)

Digitální marketing a sociální média
Bc.
Kreativní marketing a komunikace
Bc.
Fashion marketing
Bc.
Média a PR
Bc.

 

Navazující magisterské studium

Program Kreativní marketing a komunikace

Kreativní marketing a komunikace
Mgr.

 

Studijní program Kreativní marketing a komunikace poskytuje všestranné vzdělání v oblasti médií a mediální komunikace s důrazem na související společenské aspekty. Studenti jsou detailně seznámeni s aktuálními problémy v oblasti kreativního průmyslu a jeho managementu, marketingových komunikací, digitálních platforem a internetových trendů a struktury mediálního trhu. Důraz je kladen zejména na praktické a prezentační dovednosti, studenti absolvují řadu kreativních dílen, seminářů a workshopů včetně přípravy vlastního start-upu. S ohledem na současné trendy je velký důraz kladen na on-line reklamu a nová média.

Naší ambicí je pomoci studentům se během tří let zorientovat v jednotlivých oborech a absolventům poté pomoci s rozhodnutím při volbě navazujícího studia či povolání. Tomu má kromě výuky teoretických i praktických předmětů napomoci i praxe, realizovaná po dobu studia v subjektech ze spektra marketingových oborů.

Absolvent studijního oboru Kreativní marketing a komunikace bude teoreticky i prakticky schopen zastávat pozice, jejichž náplní je příprava, tvorba a koordinace marketingových, komunikačních nebo jiných kreativních služeb a programů, a to jak na straně zadavatele, tak na straně dodavatele kreativních služeb. Najde uplatnění v komunikačních agenturách, on-line agenturách, designových studiích apod.

Absolventi studijního programu Kreativní marketing a komunikace můžou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu akreditovaném v oblasti managementu, marketingu, mediálních a komunikačních studií, nebo mohou navázat studiem kreativních disciplín na uměleckých školách.

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací