Informace pro studenty

KONZULTAČNÍ HODINY – LETNÍ SEMESTR 2019/2020

prof. PhDr. D. Pavlů, CSc.: pondělí 8.00 – 10.00

Mgr. V. Krištof: pondělí 8.00 – 10.00, případně po dohodě

Mgr. J. Mužíková: pondělí 11.30 – 13.00, případně po dohodě

Mgr. D. Kubec: středa 13.00 – 16.00

PhDr. M. Vaculíková, Ph.D.: pondělí 16.00 – 17.00

Dipl. Des. L. Korman: středa 09.00 – 12.00

Úprava výše školného pro akademický rok 2019/2020

Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů