Stipendia

Žádosti o ubytovací stipendium na období leden– červen 2023 budou v systému UIS přijímány pro nové žadatele od 1. 2. 2023 do 20. 4. 2023. Studenti, kteří již žádali v minulých obdobích, znovu žádat nemusí, týká se pouze nově nastupujících.

Předpokládaná výplata stipendií za období leden – červen 2023 proběhne na konci června 2023 dle uvolněné dotace z MŠMT.

Žádosti o sociální stipendium se podávají písemnou formou přes Kontaktní centrum v UIS a je nutno doložit na studijní oddělení originál potvrzení vydaný orgánem státní sociální podpory – více na odkazu msmt.cz. Žádosti o sociální stipendia včetně potvrzení budou přijímány do 20. 4. 2023. Předpokládaná výplata stipendií za období leden – červen 2023 proběhne na konci června 2023 dle uvolněné dotace z MŠMT.

Žádosti o prospěchové stipendium za AR 22/23 podávejte do 29. 9. 2023:
1) STUDENTI (prezenční formy studia) – přes Kontaktní centrum v UIS;
2) ABSOLVENTI (prezenční formy studia) – k rukám prorektora pro studijní záležitosti prostřednictvím elektronické pošty.

Stipendijní řád
Výnos rektora č. 5-2022 (Stipendium za vynikající studijní výsledky)

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací