Stipendia

Dne 18. 12. 2020 budou vyplacena ubytovací stipendia všem studentům za období září – prosinec 2020, kteří si zažádali přes UIS a kteří na tato mají právní nárok dle vyhodnocení MŠMT.

Žádosti na období leden – červen 2021 budou v systému UIS přijímány pro nové žadatele od 1. 2. 2021 do 21. 4. 2021.
Studenti, kteří již žádali v minulých obdobích, znovu žádat nemusí, týká se pouze nově nastupujících.

Předpokládaná výplata stipendií za období leden – červen 2021 proběhne na konci června 2021 dle uvolněné dotace z MŠMT.

Žádosti o sociální stipendium se podávají písemnou formou přes Kontaktní centrum v UIS a je nutno doložit na studijní oddělení originál potvrzení vydaný orgánem státní sociální podpory – více na odkazu msmt.cz. Žádosti o sociální stipendia včetně potvrzení budou přijímány do 21. 4. 2021. Předpokládaná výplata stipendií za období leden – červen 2021 proběhne na konci června 2021 dle uvolněné dotace z MŠMT.

Žádosti o prospěchové stipendium za AR 20/21 podávejte do 30. 9. 2021 přes Kontaktní centrum v UIS.

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací