Stipendia

Dne 17. 6. 2021 byla vyplacena ubytovací stipendia všem studentům za období leden –  červen 2021, kteří si zažádali přes UIS a kteří na tato mají právní nárok dle vyhodnocení MŠMT.

Žádosti na období září – prosinec 2021 budou v systému UIS přijímány pro nové žadatele od 1. 9 2021 do 10. 11. 2021.
Studenti, kteří již žádali v minulých obdobích, znovu žádat nemusí, týká se pouze nově nastupujících.

Předpokládaná výplata stipendií za období září – prosinec 2021 proběhne na konci prosince 2021 dle uvolněné dotace z MŠMT.

Žádosti o sociální stipendium se podávají písemnou formou přes Kontaktní centrum v UIS a je nutno doložit na studijní oddělení originál potvrzení vydaný orgánem státní sociální podpory – více na odkazu msmt.cz. Žádosti o sociální stipendia včetně potvrzení budou přijímány do 10. 11. 2021. Předpokládaná výplata stipendií za období září – prosinec 2021 proběhne na konci prosince 2021 dle uvolněné dotace z MŠMT.

Žádosti o prospěchové stipendium za AR 20/21 podávejte do 30. 9. 2021:
1) STUDENTI – přes Kontaktní centrum v UIS;
2) ABSOLVENTI – k rukám prorektora pro studijní záležitosti prostřednictvím elektronické pošty.

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací