Stipendia

Dne 3. 6. 2022 byla vyplacena ubytovací stipendia všem studentům za období leden – červen 2022, kteří si zažádali přes UIS a kteří na tato mají právní nárok dle vyhodnocení MŠMT.

Žádosti na období září – prosinec 2022 budou v systému UIS přijímány pro nové žadatele od 1. 7. 2022 do 4. 11. 2022. Studenti, kteří již žádali v minulých obdobích, znovu žádat nemusí, týká se pouze nově nastupujících.

Předpokládaná výplata stipendií za období září – prosinec 2022 proběhne na konci prosince 2022 dle uvolněné dotace z MŠMT.

Žádosti o sociální stipendium se podávají písemnou formou přes Kontaktní centrum v UIS a je nutno doložit na studijní oddělení originál potvrzení vydaný orgánem státní sociální podpory – více na odkazu msmt.cz. Žádosti o sociální stipendia včetně potvrzení budou přijímány do 4. 11. 2022. Předpokládaná výplata stipendií za období září – prosinec 2022 proběhne na konci prosince 2022 dle uvolněné dotace z MŠMT.

Žádosti o prospěchové stipendium za AR 21/22 podávejte do 30. 9. 2022:
1) STUDENTI (prezenční formy studia) – přes Kontaktní centrum v UIS;
2) ABSOLVENTI (prezenční formy studia) – k rukám prorektora pro studijní záležitosti prostřednictvím elektronické pošty.

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací