Stipendia

Žádosti o ubytovací stipendium na období leden – červen 2024 budou v systému UIS přijímány pro nové žadatele do 20. 4. 2024. Studenti, kteří již žádali v minulých obdobích, znovu žádat nemusí, týká se pouze nově nastupujících.

Předpokládaná výplata stipendií za období leden – červen 2024 proběhne ke konci června 2024 dle uvolněné dotace z MŠMT.

Žádosti o sociální stipendium se podávají písemnou formou přes Kontaktní centrum v UIS a je nutno doložit na studijní oddělení originál potvrzení vydaný orgánem státní sociální podpory – více na odkazu msmt.cz. Žádosti o sociální stipendia včetně potvrzení budou přijímány do 20. 4. 2024. Předpokládaná výplata stipendií za období leden – červen 2024 proběhne ke konci června 2024 dle uvolněné dotace z MŠMT.

 

Žádosti o prospěchové stipendium za AR 23/24 podávejte do 29. 9. 2024:

1) STUDENTI (prezenční formy studia) – přes Kontaktní centrum v UIS;

2) ABSOLVENTI (prezenční formy studia) – k rukám prorektora pro studijní záležitosti prostřednictvím elektronické pošty na studijní oddělení.

Přiznaná prospěchová stipendia za AR 22/23 budou vyplacena do konce října 2023,
a to ve stejné výši jako v loňském roce, tj.  6.000, 4.000 a 2.000 Kč.

 

Stipendijní řád
Výnos rektora č. 10/2023 – Stipendium za vynikající studijní výsledky + Dodatek

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací