Knihovna

Knihovna o ploše 66 m2 je dobře dostupná a je vybavena standardní technikou pro potřeby knihovní administrativy (s počítačem napojeným na lokální síť a internet). Současný stav knižního fondu je cca 5500 titulů.

V odborné knihovně si studenti, případně i vyučující, mohou půjčovat české a zahraniční publikace z oblasti mediální komunikace, reklamy a marketingu, designu a umění, slovníky, učebnice a výukové programy včetně jazykových. Nedílnou součást tvoří beletrie a poezie, česká i světová. Část publikací je možno si zapůjčit nejen do studovny, ale i domů k samostatnému studiu. Pravidla pro provoz knihovny a studovny včetně půjčování publikací jsou upravena knihovním řádem VŠKK. Vedle knižních publikací jsou ve studovně k dispozici i odborné a vědecké časopisy.

Odborná literatura a další studijní materiály (české i zahraniční) jsou průběžně doplňovány.

Aktuální otevírací doba: zde

Vedoucí knihovny: Ing. Eva Leitnerová
Kontakt: knihovna@vskk.cz


NÁRODNÍ KNIHOVNA (COVID-19)

V období, kdy Národní knihovna umožňuje přístup ke svým digitalizovaným fondům, se mohou studenti naší školy takto dostat k širší nabídce literatury Národní knihovny.
Zapotřebí je provést registraci a následně obdržet schválení administrátorem školy: MgA. Daniel Kubec (kubecd@vskk.cz)

POSTUP PRO REGISTRACI DO NK ke stažení: zde

 

 

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů