Knihovna

Knihovna o ploše 66 m2 je dobře dostupná a je vybavena standardní technikou pro potřeby knihovní administrativy. Současný stav knižního fondu je cca 5500 titulů. V odborné knihovně si studenti, případně i vyučující, mohou půjčovat české a zahraniční publikace z oblasti mediální komunikace, reklamy a marketingu, designu a umění, slovníky, učebnice a výukové programy včetně jazykových. Nedílnou součást tvoří beletrie a poezie, česká i světová. Část publikací je možno si zapůjčit nejen do studovny, ale i domů k samostatnému studiu. Pravidla pro provoz knihovny a studovny včetně půjčování publikací jsou upravena knihovním řádem VŠKK. Vedle knižních publikací jsou ve studovně k dispozici i odborné a vědecké časopisy. Odborná literatura a další studijní materiály (české i zahraniční) jsou průběžně doplňovány.

vskk.tritius.cz – pro registraci do knihovny stačí zaslat email na: leitnerovae@vskk.cz, uvést svou školní emailovou adresu, jméno a příjmení a datum narození. Poté obdržíte email, že jste byli zaregistrováni a můžete si po zadání přihlašovacích údajů prohlížet v on-line katalogu dostupné knihy či si knihy zarezervovat. Po individuální domluvě na leitnerovae@vskk.cz je možno si knihy dále i vypůjčit.

Aktuální otevírací doba: zde

Vedoucí knihovny: Ing. Eva Leitnerová
Kontakt: knihovna@vskk.cz

COVID 19 – NÁRODNÍ KNIHOVNA

Národní knihovna umožňuje přístup ke svým digitalizovaným fondům a studenti VŠKK se mohou registrovat, aby získali k těmto fondům přístup.
Stačí napsat stručný e-mail administrátorovi školy s potvrzením zájmu o registraci. Do předmětu e-mailu uveďte: Registrace NK.
K registraci používejte své školní e-mailové adresy.

Administrátor školy: MgA. Daniel Kubec (kubecd@vskk.cz)

Seznam zájemců bude vložen do systému do třech dnů. Poté obdržíte e-mailem potvrzení a můžete provést registraci na stránkách Národní knihovny.

POSTUP PRO REGISTRACI DO NK naleznete zde: https://ndk.cz/faq#C

 

 

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací