Důležitá upozornění

Informační tabule

 

 

Zkontrolujte si prosím vaše emailové schránky, zda vám chodí newslettery. Přesuňte si je případně z hromadné pošty či spamu. Děkujeme.


Dne 17. 9. byl studentům zaslán email ohledně aktuálních informací – opatření v rámci COVID-19 a režim on-line výuky.

Dne 27. 8. byl v sekci Student zveřejněn rozvrh pro ZS AR 2020/21.
Zápisy v UIS do dalšího semestru a předmětů budou spuštěny 21. 9. 2020 (časový harmonogram bude upřesněn emailem).

Dne 17. 8. byly studentům třetích ročníků zaslány informace ohledně předběžné přihlášky na navazující magisterské studium.

Dne 15. 7. byly studentům třetích ročníků zaslány návazné informace o magisterském studiu.

Upozornění studentům druhých ročníků – uschovejte si elektronickou formu Vašeho Zadání BP!
Termín odevzdání bakalářské práce (elektronické i tištěné verze) je 16. 4. 2021.

Dne 1. 7. byl v sekci Student zveřejněn harmonogram pro AR 2020/2021.

Dne 15. 6. byl odeslán e-mail s informacemi o navazujících magisterských studijních programech.

Dne 10. 6. 2020 byla vyplacena ubytovací stipendia studentům, kterým MŠMT potvrdilo nárok za období leden – červen 2020.

Dne 10. 6. 2020 byla odeslána emailem na studenty informace ohledně plnění specializačních praxí.

Dne 9. 6. 2020 vám byl rozeslán dotazník týkající se hodnocení pedagogů v rámci vašeho oboru – prosíme o vaši reakci: zde

Dne 9. 6. 2020 netekla voda z důvodu havárie vodovodu.

Dne 8. 6. 2020 byly studentům odeslány e-mailem informace o prospěchovém stipendiu a nových kritériích pro postup do vyššího ročníku.

Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů