Důležitá upozornění

Informační tabule

 

 

Zkontrolujte si prosím vaše emailové schránky, pokud vám nechodí newslettery přesuňte si je z hromadné pošty či spamu. Děkujeme.

—————————————————————————

Upozornění studentům druhých ročníků – uschovejte si elektronickou formu Vašeho Zadání bakalářské práce!
Termín odevzdání bakalářské práce (elektronické i tištěné verze) je 16. 4. 2021.

Dne 1. 7. byl v sekci Student zveřejněn harmonogram pro AR 2020/2021.

Dne 15. 6. byl odeslán e-mail s informacemi o navazujících magisterských studijních programech.

Dne 10. 6. 2020 byla vyplacena ubytovací stipendia studentům, kterým MŠMT potvrdilo nárok, za období leden – červen 2020.

Dne 10. 6. 2020 byla odeslána emailem na studenty informace ohledně plnění specializačních praxí.

Dne 9. 6. 2020 vám byl rozeslán dotazník, týkající se hodnocení pedagogů vrámci vašeho oboru. Prosíme o vaši reakci: zde

Dne 9. 6. 2020 netekla voda z důvodu havárie vodovodu.

Dne 8. 6. 2020 byly studentům odeslány e-mailem informace o prospěchovém stipendiu a nových kritériích pro postup do dalšího ročníku.

Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů