KNIHOVNA

SCHOOL LIBRARY

Pondělí + Středa
Monday + Wednesday

8:30–16:30

309
Ing. Eva Leitnerová
knihovna@vskk.cz
12. – 30. 6. KNIHOVNA UZAVŘENA
(vrácení a výpůjčky po dohodě)

Kreativní Kancl

Sledujte náš Instagram

KAVÁRNA DOMEČEKK

Café & Club

Během zkouškového období je kavárna uzavřena. Děkujeme za pochopení.

The café is closed. Thank you for your understanding.

 

STUDENTSKÁ RADA

STUDENT COUNCIL

Zajišťuje komunikaci mezi studenty a vedením školy.

Maintains communication between students and school management.

studentskarada@vskk.cz

MultiSport Student

Více na webu:
student.multisport.cz

ČJ pro cizince

07. 06.

L. Jablonská

Zkouška proběhne od 8.30 v učebně 101.