Specializační praxe (SP)

Žádost o uznání SP u subjektu dle vlastního výběru
Pokud neobdržíte vyjádření vedoucího praxí ve lhůtě 14 dnů od doručení (osobně na studijní oddělení, popř. elektronicky vedoucímu praxí), je žádost automaticky považována za schválenou.

Průběh a hodnocení SP – poskytovatel (KMK) + English version (CMC)
Průběh a hodnocení SP – poskytovatel (VT) + English version (VA)
Průběh a hodnocení SP – poskytovatel (LT) + English version (LA)
Hodnocení SP – student
Souhrnný výkaz praxí (do AR 2021/2022 POUZE PRO KMK)

Kontaktní osoby + správa portfolia poskytovatelů SP:
JUDr. Petr Majerik – vedoucí praxí (majerikp@vskk.cz) – portfolio pro KMK
Mgr. Veronika Nováková (novakovav@vskk.cz) – portfolio pro LT + VT

Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů