Specializační praxe / Praxe v oboru

SPECIALIZAČNÍ PRAXE (SP) pro studenty bakalářských programů:

Žádost o uznání SP u subjektu dle vlastního výběru
Pokud neobdržíte vyjádření vedoucího praxí ve lhůtě 14 dnů od doručení (osobně na studijní oddělení, popř. elektronicky vedoucímu praxí), je žádost automaticky považována za schválenou.

Průběh a hodnocení SP – poskytovatel 80 hodin (KMK) + English version (CMC)
Průběh a hodnocení SP – poskytovatel 80 hodin (VT) + English version (VA)
Průběh a hodnocení SP – poskytovatel 40 hodin (LT) + English version (LA)
Hodnocení SP – student
Souhrnný výkaz praxí 480 hodin (do AR 2021/2022 POUZE PRO KMK)

Kontaktní osoby + správa portfolia poskytovatelů SP:

JUDr. Petr Majerik – vedoucí praxí (majerikp@vskk.cz) – portfolio pro KMK
Mgr. Veronika Nováková (novakovav@vskk.cz) – portfolio pro LT + VT

Osoby odpovědné za vyhodnocení SP:

JUDr. Petr Majerik (majerikp@vskk.cz) – KMK
Dr. Tereza Stehlíková (stehlikova.tereza@vskk.cz) – VT
MgA. Daniel Kubec (kubecd@vskk.cz) – LT


PRAXE V OBORU (PO) pro studenty navazujících magisterských programů:

Praxe v oboru – výkaz (240 hodin)

Osoby odpovědné za vyhodnocení PO:

JUDr. Petr Majerik (majerikp@vskk.cz) – KMK
Dr. Tereza Stehlíková (stehlikova.tereza@vskk.cz) – VT
MgA. Daniel Kubec (kubecd@vskk.cz) – LTMK

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací