Specializační praxe / Praxe v oboru

SPECIALIZAČNÍ PRAXE (SP) pro studenty Bc./BcA. programů (specializací):


Kontaktní osoby (žádosti o uznání SP + portfolia poskytovatelů SP):

JUDr. Petr Majerik (majerikp@vskk.cz) – vedoucí praxí (žádosti o uznání SP)
Ing. Simona Černá (cerna.simona@vskk.cz)

 

Osoby odpovědné za vyhodnocení SP:

JUDr. Petr Majerik (majerikp@vskk.cz) – program KMK a KMK KOMBI + specializace KPM
Dr. Tereza Stehlíková (stehlikova.tereza@vskk.cz) – program VT
MgA. Daniel Kubec (kubecd@vskk.cz) – program LT

 

PRAXE V OBORU (PO) pro studenty navazujících Mgr./MgA. programů:

Osoby odpovědné za vyhodnocení PO:

doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc. (turnerova.lenka@vskk.cz) – program KMK
Dr. Tereza Stehlíková (stehlikova.tereza@vskk.cz) – program VT
MgA. Daniel Kubec (kubecd@vskk.cz) – program LTMK

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací