Studijní program / Specializace

Bakalářské studium

On-line marketing a komunikace
Bc.
Kreativní marketing a komunikace
Bc.
Marketing management
Bc.
Digital management
Bc.
Fashion marketing a management
Bc.
Fotografie a audiovize
Bc.
Grafický a mediální design
Bc.
Animace a vizuální efekty
Bc.
Komerční psaní v médiích
Bc.
Literární tvorba
Bc.

Navazující magisterské studium

Kreativní marketing a komunikace
Mgr.
Grafický a mediální design
Mgr.
Fotografie a audiovize
Mgr.
Animace a vizuální efekty
Mgr.
Literární tvorba a mediální komunikace
Mgr.

Kombinované bakalářské studium

Kreativní marketing a komunikace – kombi
Kombi
Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací