Literární tvorba

Prezenční bakalářské profesní studium
Program Literární tvorba (kód programu: B0232P310001)

Slovo je tvůrčí materiál. Jsme tu, abyste z něj dostali maximum. Naučíme vás kultivovat písemný i verbální projev, poznat perfektně jazyk a jeho výrazové prostředky. Vaše kreativní schopnosti dostanou potřebný prostor k nadechnutí a budete mít možnost představit své texty prostřednictvím VŠKK širší veřejnosti. Aby vás četli, musíte psát.

Literární tvorba je součástí Literární akademie:

Cílem studia je vést budoucí spisovatele a publicisty k rozvíjení jazykových kompetencí (kultivovaný písemný a verbální projev, analytické čtení), k perfektní znalosti jazyka a jeho výrazových prostředků. Absolvent Literární tvorby (tvůrčího psaní) bude schopen vyjadřovat se originálně, kultivovaně, adekvátně tématu a situaci, a to v oblasti umělecké a veřejné komunikace. Naučí se nejen psát, ale také číst a rozumět, což jsou v dnešním světě zahlceném texty stále více vyhledávané a ceněné dovednosti. Rozšířená výuka angličtiny poskytne jistotu v současném internacionálním kreativním provozu.

Studenti získají schopnost pracovat s relevantními prameny, interpretovat je a využít pro vlastní tvorbu a dále i způsobilost samostatně rozšiřovat své znalosti. V dílnách literární tvorby, které jsou základem studia, budou pracovat pod vedením zkušených a renomovaných spisovatelů, publicistů a textařů. Naučí se psát, analyzovat a redakčně zpracovat umělecký, publicistický i komerční text.

Již během studia dostanou studenti příležitost představit své texty na veřejnosti, absolvují praxi odpovídající jejich zájmům v mediálních a kulturních institucích i reklamních agenturách a na akademických pracovištích.

STUDIJNÍ PLÁN

On-line přihláška

Uplatnění absolventů

  • Spisovatel
  • Novinář
  • Textař
  • Redaktor

Navazující magisterské studium

Požadavky bakalářského studijního zaměření

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 42 800 Kč.

Více o cenách

Udělej první krok

Přijímací řízení

Navazující magisterské studium

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací