Komerční psaní v médiích

Komerční psaní v médiích je součástí katedry Literární akademie:

Prezenční bakalářské profesní studium:

Program Literární tvorba (kód programu: B0232P310001)

Studium dává solidní základy pro práci v mediální sféře. Naučíte se vytvářet nejen komerční (reklamní) texty, ale i texty umělecké a uplatnit je v široké škále mediálního prostoru.

Připravte se na práci tvůrce kreativního obsahu pro reklamní a PR agentury, tisková a marketingová oddělení firem i současná tištěná a elektronická média. V průběhu studia získáte znalosti a dovednosti řemesla literární tvorby, marketingu a psychologie. Zvládnete samostatně komunikovat, pracovat s daty a kontakty i radit klientovi, jak vhodně komunikovat s médii a veřejností prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (internet, televize, rozhlas, tisk). Naučíte se, jak naplánovat komunikaci i jak pružně reagovat během neočekávané krize. Stanete se profesionály v oblasti obsahové a konzultační činnosti v PR (public relations) a klientského servisu.

STUDIJNÍ PLÁN

On-line přihláška

Uplatnění absolventů

  • Copywriter – netvoří jen reklamní texty, je kovaný i v marketingu a psychologii.
  • Novinář – soustřeďuje informace, ověřuje je a komunikuje prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků.
  • Redaktor – aktivně řídí obsahovou stránku komunikace, podílí se na jazykové a technické přípravě obsahu.
  • Tiskový mluvčí – je pověřen komunikací jménem třetí strany, kterou může být firma nebo jiná organizace event. soukromá osoba.
  • PR manažer a konzultant – komunikuje s veřejností (média, novináři, klienti…) a svým vystupováním buduje image firmy, značky, osoby apod.

Požadavky bakalářského studijního zaměření

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 34 800 Kč.

Více o cenách

Udělej první krok

Přijímací řízení

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů

Kreativní marketing

Kreativní marketing

Kreativní marketing je unikátní specializace, která vás připraví na celou řadu kreativních a kreativně-manažerských profesí. Již během studia získáte znalosti a dovednosti, které absolventům českých vysokých škol při nástupu do reklamního a mediálního provozu citelně chybí. Dostanete příležitost rozvíjet své nadání a uplatnit svou originalitu, ale také se naučíte sladit své nápady s požadavky klienta a realizovat je v souladu s ostatními členy týmu. Ano, kreativní průmysl stále hledá silné osobnosti ochotné experimentovat a rozbíjet stereotypy, ale pokud se nenaučíte spolupracovat a komunikovat, nemáte šanci.

Více

Management v kreativním průmyslu

Management v kreativním průmyslu

Management v kreativním průmyslu: chcete být u toho, když se bude tvořit další ikonická reklama pro Kofolu? Nebo být šéfem týmu, který uvádí na celosvětový trh pokračování herního trháku Mafia? Pak je toto zaměření pro vás jasná volba. Studium vás do budoucího profesního života vybaví nezbytnou sadou nástrojů (znalostí a dovedností), které vám pomohou produkovat inovativní kreativní myšlenky a díky řadě praktických postupů je také uvádět do života. A to v oblastech, které jsou nejen zábavné, ale především velmi perspektivní.

Více

Digitální marketing a komunikace

Digitální marketing a komunikace

Digitální marketing a komunikace je atraktivní specializace, nastavená podle nejnovějších trendů v kreativním průmyslu. Oblast tzv. digitálního marketingu (tedy takové formy marketingové komunikace, která v sobě zahrnuje využití digitálních médií) je v současnosti nejrychleji rostoucím komunikačním odvětvím. Poptávka lokálních i nadnárodních firem po digitálních manažerech v následujících pěti letech stoupne o 13 procent. Na to, abyste obstáli v konkurenci, vám ale nestačí uživatelská znalost Facebooku a Googlu.

Více

Grafický a mediální design

Grafický a mediální design

Grafický a mediální design je dynamická specializace, která vás ani na chvíli nepřestane bavit. Je koncipovaná s ohledem na stále rostoucí poptávku po vzdělaných a kreativních lidech, kteří suverénně ovládají metody a technologie reklamního a mediálního průmyslu.

Více

Animace a vizuální efekty

Animace a vizuální efekty

Animace a vizuální efekty je unikátní specializace nastavená podle aktuálních požadavků současného kreativního průmyslu. Je určena uchazečům, které zajímá umění v kombinaci s nejnovějšími digitálními technologiemi, 3D počítačová animace, 2D flash animace a tvorba digitálních filmových triků a vizuálních efektů.
Velký důraz je kladen jednak na rozvoj řemesla potřebného v praktickém uplatnění ve 3D animačních studiích, tak i svébytné kreativity.

Více

Fotografie a audiovize

Fotografie a audiovize

Fotografie a audiovize je revolučně koncipovaná tradiční studijní specializace, která vás připraví na jakékoli zadání z oblasti kreativního průmyslu. Během studia budete rozvíjet svůj vizuální styl a flexibilitu při využívání nejnovějších digitálních technologií.

Více

Komerční psaní v médiích

Komerční psaní v médiích

Komerční psaní v médiích je bakalářská studijní specializace, jejíž absolventi se naučí psát a vytvářet atraktivní obsah podle potřeb různých odvětví komerční komunikace a jednotlivých typů současných médií. Kreativní přístup a tvůrčí psaní jsou základem studia tohoto oboru. Studium vás připraví na práci tvůrce kreativního obsahu v reklamních a PR agenturách, v tiskových a marketingových odděleních firem a v současných tištených i elektronických médiích, a to nejenom se znalostí řemesla literární tvorby, ale i marketingu. Reálná možnost uplatnění je i v sektoru sociálního marketingu, v kulturních institucích a zařízeních, ve veřejné správě.

Více

Literární tvorba

Literární tvorba

Literární tvorba je bakalářská studijní specializace, kde se opravdu naučíte psát. Studium tvůrčího psaní z vás pravděpodobně neudělá laureáta Nobelovy ceny za literaturu, ale poskytne vám autorskou jistotu ve všech žánrech.

Více