Konference Exil

50 let od vzniku exilových nakladatelství Sixty-Eight Publishers a Index

Dějiny a produkce dalších nakladatelství českého exilu.

Termín:
20. 10. 2021
Místo konání: Vysoká škola kreativní komunikace, Na Pankráci 54, 140 00 Praha 4

Místnost: 004
e-mail: kristof@skvorecky.cz, exil@vskk.cz

Na podzim 2021 uplyne 50 let od založení dvou nejvýznamnějších exilových nakladatelství. Na mezinárodní konferenci se chceme věnovat produkci nakladatelství včetně její výtvarné a grafické stránky, tvorbě jejich autorů, vztahům mezi nakladateli, politickým, kulturním a literárním souvislostem, významu vydaných děl v kontextu současné literatury a zajímat nás budou i vzpomínky nakladatelů, redaktorů, spisovatelů a dalších zainteresovaných osobností.

Nakladatelství Sixty-Eight Publishers založili na podzim 1971 v kanadském Torontu prozaička Zdena Salivarová-Škvorecká a spisovatel Josef Škvorecký. Cílem nakladatelství bylo vytvořit zázemí především pro české autory a čtenáře, kteří po roce 1968 odešli do exilu. V edičních plánech převažovala próza a literatura faktu, nakladatelství mělo zájem též o memoáry a později o práce z oblasti literární kritiky a historie. Sixty-Eight Publishers vydali celkem 224 titulů a svou činnost ukončili v květnu 1994.

Obecně prospěšnou Společnost pro československou literaturu v zahraničí Index založili roku 1971 v Kolíně nad Rýnem politolog a publicista Adolf Müller a bývalý pracovník Čs. rozhlasu a překladatel Bedřich Utitz. Index se postupně vyvinul v jedno z nejvýznamnějších beletristických a politologických nakladatelství posrpnového exilu. Celkem vydal Index na 170 českojazyčných titulů a svou činnost ukončil v souvislosti s polistopadovými politickými změnami v roce 1990.

Pozornost bychom rádi soustředili i k ostatním exilovým nakladatelstvím a edicím, přestože v roce 2021 nejubilují (Konfrontace, Poezie mimo domov, Rozmluvy, Arkýř aj.).

VŠKK vydá sborník z konference.

Přípravný výbor:

PhDr. Michal Přibáň, Ph.D.

Mgr. Václav Krištof

doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.

PROGRAM

Středa 20. 10. 2021
Vysoká škola kreativní komunikace, Na Pankráci 420/54

8.30–9.00 registrace účastníků
9.00 Zahájení konference (Dana Janovská, rektorka VŠKK)
Úvodní slovo (Václav Krištof, ředitel Literární akademie)

BLOK 1
9.15 Michal Přibáň, ÚČL AV ČR Brno + VŠKK Praha
K okolnostem vzniku prvních posrpnových nakladatelství v exilu
9.40 Joanna Czaplinska, Uniwersytet Opolski, Opole (PL):
Spisovatel hledá identitu
10.00 Josef Hrdlička, FF UK Praha
Básník, exil a instituce
10.20–10.40 přestávka

BLOK 2
10.40 Alena Přibáňová, ÚČL AV ČR Brno
Nakladatelka Santnerová, její manžel a jejich čtenáři
11.00 Eduard Burget, ÚČL AV ČR Praha + VŠKK Praha
Z Provodína až do Kolína nad Rýnem. Jiří Hochman, první autor nakladatelství Index
11.20 diskuse k dopolednímu programu
11.40 Jedna otázka pro autory:
Jaroslav Vejvoda, Eda Kriseová, Iva Procházková, Karol Sidon
12.15–13.15 přestávka

BLOK 3
13.15 Petra Loučová, ÚČL AV ČR Praha
Zapomenutí kurýři nakladatelství Index. Případ Gerharda Küchena a Ulrike
Ackermann
13.40 Mária Stanková, FF UK Bratislava
Slovenský literárny exil na príklade Ivana Kadlečíka
14.00 Ondřej Sládek, ÚČL AV ČR Brno
Česká literární věda v Sixty-Eight Publishers
14.20 diskuse k předchozímu programu
14.40 Jedna otázka pro autory (a nakladatele):
Lubomír Martínek, Jan Novák, Jiří Dědeček, Alexandr Tomský
15.15–15.40 přestávka

BLOK 4
15.40 Petr Šámal, ÚČL AV ČR Praha
Ludvík Vaculík mezi Evropou a Kanadou
16.00 Anna Gnot, ÚČL AV ČR Praha
Cesta Lojzka Lapáčka z Petlice do Indexu: román Oty Filipa jako médium
16.20 Vladimír Novotný, VŠKK Praha
Torontské prózy Jana Beneše
16.40 Gabriela Romanová, ÚČL AV ČR Praha
Exilový (?) časopis Most atd.
17.00 Michal Přibáň, ÚČL AV ČR Brno + VŠKK Praha
Závěrečné slovo o posledních letech posrpnových exilových nakladatelství
diskuse k předchozímu programu
17.30 závěr konference

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací