Animace a vizuální efekty

Prezenční bakalářské profesní studium
Program Vizuální tvorba (kód programu: B0211P310006)

Upoutat pozornost je umění.
Začněte a v každé fázi studia vás posuneme dál v dovednostech pro práci v trikových, 3D animačních a herních studiích, ve firmách zaměřených na výrobu reklamních spotů a virtuální realitu. Už během studia uplatníte své schopnosti v našich partnerských animačních a postprodukčních
studiích. Čas běží, buďte v obraze.

Absolvent tohoto oboru by měl splňovat nejpřísnější požadavky na vlastní uměleckou tvorbu i na spolupráci v rámci velkých studií a uplatnění v nich. Studium tohoto zaměření vybaví absolventa znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro práci v trikových, 3D animačních a herních studiích, ve firmách zaměřených na výrobu reklamních videí a virtuální realitu. Výuka je nastavena tak, aby se už po prvním ročníku mohl absolvent uplatnit v praktickém provozu, který stále trpí nedostatkem kvalifikovaných a kreativních lidí. Ve všech praktických předmětech bude pracovat pod vedením zkušených a renomovaných tvůrců. Díky spolupráci školy s animačními a postprodukčními studii si získané znalosti a dovednosti bude moct průběžně ověřovat v praxi.

Během studia se student naučí ovládat softwarové nástroje jako Nuke nebo Maya 3D, které používají přední světová animační a triková studia. Kromě znalosti digitálních technologií budeme rozvíjet kreativitu v oblastech jako jsou concept art, digitální malba a kresba a matte painting. Student dostane prostor pro rozvíjení vlastního talentu, naučí se pracovat v týmu a ujasní si představy o své budoucí kariéře. Ovládne strategie nezbytné pro kultivovanou a efektivní sebeprezentaci a obhájení vlastních tvůrčích záměrů. Základní orientace ve společenskovědních disciplínách a suverénní zvládnutí komunikačních nástrojů vám dodá jistotu v jakékoli kreativní profesi. Rozšířená výuka angličtiny zajistí úspěch v současném globálním kreativním průmyslu. Pro nejlepší studenty budou zajištěny studijní pobyty na zahraničních univerzitách.

Konktrétní znalosti z reálné praxe

V průběhu studia se klade velký důraz na zvládnutí digitálních technologií, řemeslných postupů a kreativních disciplín. Pilířem studia v prvním ročníku je zvládnutí profesionálního 3D programu Maya a kompozičního programu Nuke na ateliérových cvičeních. Během prvního roku studenti získají jasnou představu o fungování grafických, trikových a herních studií, seznámí se s různými přístupy k tvorbě. Naučí se animovat 3D postavy – charaktery a využít při animaci hereckou akci. Absolvují speciální kurz kresby, kde se naučí jednoduše výtvarně vyjádřit nápad, myšlenku, koncept, a získají základní orientaci v dějinách oboru. Po prvním ročníku již budou studenti schopni vytvořit vlastní animovaná nebo VFX triková cvičení – jednoduchý krátký film. Díky tomu získají přesné a konkrétní znalosti z reálné praxe.

Praktický provoz

Studenti se zaměřují na konzultace a práce s vedoucím ateliéru. Pokračují s pokročilejšími technikami 3D animace a VFX. Část praktické výuky se již bude odehrávat v praktickém provozu. Seznámí se s nástroji vyprávění (výrazové prostředky, typy záběrů, střihová skladba, montáž), naučí se, jak vytvořit realistické i stylizované kompozice, jak navrhovat postavy, objekty a prostředí. V předmětu tvůrčí rozbory trikových filmů si vyzkoušejí analytické a interpretační postupy, jejichž znalost je důležitá i pro vlastní tvorbu. Naučí se budovat studiovou pipeline. Ročníková práce je již komplexnější 3D animovaný nebo trikový film s vlastním příběhem a sdělením.

Realizace

Třetí ročník je již od prvního semestru směřovaný ke zdárnému a co nejpřesvědčivějšímu vytvoření bakalářských prací, bakalářských filmů. Studenti mohou vytvořit týmy, ve kterých budou vyrábět jeden společný projekt. Většinu postupných kroků bude muset každý tým prezentovat před ostatními studenty. Technologie, díky které budou studenti chtít svůj bakalářský film realizovat, je na jejich výběru. Akceptuje se realizace 2D i 3D animace. Důležité je finální provedení a propracovanost v rámci zvolené technologie. Jednotlivé přednášky budou v průběhu semestru upravovány tak, aby co nejvíce odrážely potřeby studentů při realizaci jejich závěrečných prací.

STUDIJNÍ PLÁN

On-line přihláška

Uplatnění absolventů

  • 3D animátor
  • Game designér
  • VFX specialsta
  • 2D animátor
  • Motion designér
  • Specialista na VR

Práce studentů:

Požadavky bakalářského studijního zaměření

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 49 200 Kč.

Více o cenách

Udělej první krok

Přijímací řízení

Navazující magisterské studium

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací

Digitální marketing a komunikace

> Digitální marketing a komunikace

Digitální marketing a komunikace je atraktivní specializace, nastavená podle nejnovějších trendů v kreativním průmyslu. Oblast tzv. digitálního marketingu (tedy takové formy marketingové komunikace, která v sobě zahrnuje využití digitálních médií) je v současnosti nejrychleji rostoucím komunikačním odvětvím. Poptávka lokálních i nadnárodních firem po digitálních manažerech v následujících pěti letech stoupne o 13 procent. Na to, abyste obstáli v konkurenci, vám ale nestačí uživatelská znalost Facebooku a Googlu.

Více

Kreativní marketing

> Kreativní marketing

Kreativní marketing je unikátní specializace, která vás připraví na celou řadu kreativních a kreativně-manažerských profesí. Již během studia získáte znalosti a dovednosti, které absolventům českých vysokých škol při nástupu do reklamního a mediálního provozu citelně chybí. Dostanete příležitost rozvíjet své nadání a uplatnit svou originalitu, ale také se naučíte sladit své nápady s požadavky klienta a realizovat je v souladu s ostatními členy týmu. Ano, kreativní průmysl stále hledá silné osobnosti ochotné experimentovat a rozbíjet stereotypy, ale pokud se nenaučíte spolupracovat a komunikovat, nemáte šanci.

Více

Management v kreativním průmyslu

> Management v kreativním průmyslu

Management v kreativním průmyslu: chcete být u toho, když se bude tvořit další ikonická reklama pro Kofolu? Nebo být šéfem týmu, který uvádí na celosvětový trh pokračování herního trháku Mafia? Pak je toto zaměření pro vás jasná volba. Studium vás do budoucího profesního života vybaví nezbytnou sadou nástrojů (znalostí a dovedností), které vám pomohou produkovat inovativní kreativní myšlenky a díky řadě praktických postupů je také uvádět do života. A to v oblastech, které jsou nejen zábavné, ale především velmi perspektivní.

Více

Fotografie a audiovize

> Fotografie a audiovize

Fotografie a audiovize je revolučně koncipovaná tradiční studijní specializace, která vás připraví na jakékoli zadání z oblasti kreativního průmyslu. Během studia budete rozvíjet svůj vizuální styl a flexibilitu při využívání nejnovějších digitálních technologií.

Více

Grafický a mediální design

> Grafický a mediální design

Grafický a mediální design je dynamická specializace, která vás ani na chvíli nepřestane bavit. Je koncipovaná s ohledem na stále rostoucí poptávku po vzdělaných a kreativních lidech, kteří suverénně ovládají metody a technologie reklamního a mediálního průmyslu. Vytváříme ojedinělý interdisciplinární prostor pro studium grafického a mediálního designu. Náš program studia není založen pouze na vůdčí osobnosti vedoucího ateliérového pedagoga, ale je metodicky rozložen do několika vzájemně provázaných kreativních předmětů pod vedením špičkových specialistů.

Více

Animace a vizuální efekty

> Animace a vizuální efekty

Animace a vizuální efekty je unikátní specializace nastavená podle aktuálních požadavků současného kreativního průmyslu. Je určena uchazečům, které zajímá umění v kombinaci s nejnovějšími digitálními technologiemi, 3D počítačová animace, 2D flash animace a tvorba digitálních filmových triků a vizuálních efektů. Velký důraz je kladen jednak na rozvoj řemesla potřebného v praktickém uplatnění ve 3D animačních studiích, tak i svébytné kreativity.

Více

Komerční psaní v médiích

> Komerční psaní v médiích

Komerční psaní v médiích je bakalářská studijní specializace, jejíž absolventi se naučí psát a vytvářet atraktivní obsah podle potřeb různých odvětví komerční komunikace a jednotlivých typů současných médií. Kreativní přístup a tvůrčí psaní jsou základem studia tohoto oboru. Studium vás připraví na práci tvůrce kreativního obsahu v reklamních a PR agenturách, v tiskových a marketingových odděleních firem a v současných tištených i elektronických médiích, a to nejenom se znalostí řemesla literární tvorby, ale i marketingu. Reálná možnost uplatnění je i v sektoru sociálního marketingu, v kulturních institucích a zařízeních, ve veřejné správě.

Více

Literární tvorba

> Literární tvorba

Literární tvorba je bakalářská studijní specializace, kde se opravdu naučíte psát. Studium tvůrčího psaní z vás pravděpodobně neudělá laureáta Nobelovy ceny za literaturu, ale poskytne vám autorskou jistotu ve všech žánrech.

Více