Agenturní dílny

Agenturní dílny jsou jeden z předmětů, který odlišuje VŠKK od ostatních škol. Studenti se metodou příkladů z praxe a krátkých cvičení seznamují se základy tvorby komunikačních konceptů napříč médii. Předmět rozvíjí schopnosti studentů propojit grafiku, fotografii, film, filmovou produkci, literární tvorbu a marke-
tingovou strategii a umožní jim aplikovat tyto dovednosti v konkrétních kreativní komunikaci na reálných zadáních stejně tak, jako se to děje v praxi.

Studenti se naučí rozboru zadání, metodám inventivního myšlení a také kreativním komunikačním postupům. Seznámí se s tím, jak svoje kreativní nadání a znalosti z jednotlivých zaměření nasměrovat k vytváření účinné komunikace v online i offline médiích.