Média a PR

Prezenční bakalářské profesní studium
Program Kreativní marketing a komunikace (kód programu: B0414P180001)

Fascinuje vás svět médií? Zajímáte se o veřejné dění a hledáte odpovědi na otázky, jak fungují média? Jaký je rozdíl mezi redakčním článkem a placeným příspěvkem? Kdo rozhoduje o tom, o čem se bude psát a která informace se stane mediálně sdílenou? Víte, jak se dostat na titulní stránky novin a časopisů? A dalo by se říct, že Public Relations jsou mediální lobby? Pomůžeme vám stát se expertem nejen mediální komunikace.

Public Relations, neboli vztahy s veřejností, jsou strategickým nástrojem pro ovlivňování vnímání – jednotlivce, firmy, či neziskové organizace. Správně zvolenými nástroji PR a dobře zvládnutými procesy tohoto populárního oboru, pomůžete svému klientovi k úspěchu – pracovnímu, či osobnímu. Vytvoříte nebo udržíte nejen jeho mediální obraz, ale celospolečenským vnímáním mu pomůžete k naplnění například jeho strategických obchodních cílů. Zásadní a klíčovou aktivitou v oblasti PR je proto budování osobních vztahů s novináři, je to klíčová složka pro úspěšnou PR strategii. Redakční článek má totiž vysokou hodnotu, protože je vnímán jako objektivnější a důvěryhodnější, než například placený komerční článek. Tato forma obsahu má potom silnější dopad na rozhodování čtenářů, kteří mají větší důvěru vůči obsahu prezentovaného nezávislým pohledem novináře než jiné formy komunikace.

Díky pochopení Public Relations a fungování médií se naučíte:

 • Strategicky nastavit komunikační cíle směrem k laické a odborné veřejnosti.
 • Správně zvolit klíčová média pro komplexní komunikaci.
 • Uvědomovat si roli PR v celkovém marketingovém mixu.
 • Efektivně nakládat s rozpočtem klienta.
 • S klidem zvládat krizovou komunikaci.
 • Šířit povědomí o dobrém jméně jednotlivce, firmy, či organizace.
 • Budovat povědomí o klientovi v rámci komunity.
 • Nastavovat komunikační kampaně pro získání finančních prostředků v rámci sponzoringu a fundraisingu.

Specializované předměty:

 • Public Relations
 • Media Relations a krizová komunikace
 • Sponzoring a fundraising
 • Business etiketa
 • Tiskový mluvčí
 • Event marketing

On-line přihláška

Uplatnění absolventů:

 • Manažer komunikace v oddělení styku s veřejností ve státní správě
 • Manažer komunikace ve firmě
 • Tiskový mluvčí
 • Pracovník fundraisingu v neziskové organizaci

Naši pedagogové

Mgr. Aneta Stolzová

doc. Olga Dolínková

Požadavky bakalářského studijního zaměření

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 46 800 Kč.

Více o cenách

Udělej první krok

Přijímací řízení

 

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací