Přijímací řízení

Termíny přijímacích řízení pro akademický rok 2019/2020:

29. 3. 2019
17. 5. 2019
7. 6. 2019
28. 6. 2019
6. 9. 2019