Přijímací řízení

Termíny přijímacích řízení pro akademický rok 2019/2020:

29. 3. 2019
– K přijímací zkoušce 29. 3. 2019 budou pozváni uchazeči, kteří do 17. 3. 2019
kompletně vyplní a uhradí přihlášku ke studiu.

Další termíny:
17. 5. 2019
7. 6. 2019
28. 6. 2019
6. 9. 2019