Přijímací řízení

Termíny přijímacích řízení pro akademický rok 2019/2020:

17. 05. 2019
– K přijímací zkoušce 17. 05. 2019 budou pozváni uchazeči, kteří do 05. 05. 2019
kompletně vyplní a uhradí přihlášku ke studiu.

Další termíny:
07. 06. 2019
28. 06. 2019
06. 09. 2019
23. 09. 2019