Přijímací řízení

Termíny přijímacích řízení pro akademický rok 2019/2020:

  • 6. 9. 2019 K přijímací zkoušce 06. 09. 2019 budou pozváni uchazeči,
    kteří do 30. 08. 2019 kompletně vyplní a uhradí přihlášku ke studiu.

Další termíny:
23. 09. 2019