Fashion marketing

Prezenční bakalářské profesní studium
Program Kreativní marketing a komunikace (kód programu: B0414P180001)

Obdiv patří k businessu a kreativitě. Uděláme z vás jeho hvězdu. Získáte přehled nad módními trendy a budete volit vždy správnou strategii při rozhodování, ať už u návrhů, výroby, budování značky, reklamy nebo samotného prodeje. Díky nabytým znalostem budete schopni vést kreativní týmy v procesech vývoje, tvorby, propagace i prodeje módy. Naučte se v tom chodit.

Fashion marketing zahrnuje všechny aspekty ovlivňující výrobu, propagaci a prodej módního zboží. Naučíte se řešit různé otázky a rizika spojená s módním businessem. Díky nabytým znalostem budete schopni vést kreativní týmy v procesech vývoje, tvorby, propagace i prodeje módy. Získejte přehled o módních trendech i směrech a zvolíte vždy správnou strategii ve všech fázích rozhodovacího procesu, ať už se jedná o návrhy, výrobu, budování značky, reklamu či samotný prodej.

Díky zaměření Fashion marketing si osvojíte schopnost:

 • Plánovat a vést projekty, vyhodnocovat rizika a pružně na ně reagovat.
 • Přistupovat k tvorbě profesionálně a eticky.
 • Prohlubovat neustále odborné dovednosti ve zvolené oblasti tvorby.
 • Pracovat v týmech v kreativních firmách a především tyto týmy vést.
 • Zakládat a řídit své podnikání i svou značku.
 • Orientovat se v tržním prostředí.
 • Uplatňovat znalosti z marketingu a brand managementu.
 • Pracovat s módními tvůrci, event. vést jejich tým.
 • Samostatně podnikat v oblasti módy.
 • Orientovat se v problematice fashion retailu.
 • Zakládat a rozvíjet značku.
 • Vytvářet strategii značky.
 • Implementovat marketingovou a komunikační strategii značky a vést mediální kampaň.

Specializované předměty:

 • Základy fashion designu
 • Fashion retail
 • Současné tendence v módním průmyslu
 • Marketing luxusních značek

On-line přihláška

STUDIJNÍ PLÁN

Uplatnění absolventů

 • Brandmanager módní značky
 • Manažer kreativního týmu (týmu designérů)
 • Podnikatel v oblasti módy jak ve fázi tvorby, tak v oblasti retailu
 • Pracovník ve fashion retailu na pozicích manažera nákupu, prodeje nebo manažera firmy
 • Pracovník v PR a komunikačních agenturách pracujících pro klienty z oblasti módního průmyslu

Naši pedagogové

 

Požadavky bakalářského studijního zaměření

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 46 800 Kč.

Více o cenách

Udělej první krok

Přijímací řízení

 

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací