FAQ

Co znamená kreativní průmysl? 
Potenciál mají obory jako je grafika a web design, 3D animace, vizuální efekty, fotografie, herní průmysl, mediální komunikace, copywriting, marketing a reklama – to vše a mnohem více je kreativní průmysl = umění pro komerční využití. Generuje obrovský přínos pro ekonomiku a nabízí mnoho atraktivních a dobře placených pracovních míst. Bez kvalitního vzdělání se v této branži nikdo neobejde, avšak ve střední Evropě je to stále opomíjená oblast.

Jak probíhá přijímací pohovor (zkouška)? 
Více než na encyklopedických znalostech nám záleží na tom, proč chce uchazeč studovat právě naši školu, jakou má motivaci, kolik je ochoten práci na sobě obětovat a kam směřuje v dalším životě – to je podstata přijímacího pohovoru. Přesto by ale každý uchazeč měl splňovat tzv. obecné studijní předpoklady – zajímá nás Váš kulturně-historicko-politický přehled v událostech 20. a 21. století, stejně tak i úroveň znalostí anglického jazyka. U kreativních oborů pak samozřejmě chceme posoudit talentové předpoklady a vidět Vaše portfolio.

Čím se liší VŠKK od veřejných vysokých škol a jaké jsou výhody soukromých VŠ?
Jsme zaměřeni prakticky, na praxi klademe velký důraz v průběhu celého studia. Naši studenti se účastní odborných stáží, které jsou organizovány ve spolupráci s Asociací komunikačních agentur (AKA). Vyučující jsou významné osobnosti z oboru. Jsme flexibilnější při řízení chodu školy (vybavení, prostory, spolupráce s komerční i uměleckou sférou, nabídka studijních programů). Soukromá škola však nezaručuje automatické získání titulu – vzdělání si u nás nelze koupit. Dbáme na vynikající kvalitu, všestrannost a uplatnění našich absolventů.

Co všechno mohu na VŠKK studovat?

Marketing a komunikace (program Kreativní marketing a komunikace)
Specializace: Fashion marketing, Kreativní marketing a komunikace a Digitální marketing a sociální média

Design Motion Copy (program Vizuální tvorba) se můžete orientovat na
Specializace: Grafický a mediální design, Fotografie a audiovize či Animace a vizuální efekty.

Literární akademie (program Literární tvorba)
Specializace: Literární tvorba

Literární akademie navazuje na zkušenosti pedagogů bývalé Literární akademie Josefa Škvoreckého. VŠKK je jedinou vysokou školou v ČR,
která poskytuje soustavné vzdělávání v oblasti tvůrčího psaní.

Všechny specializace se prolínají v rámci předmětu Intermediální tvorba, který zajišťuje praktické propojení všech „kreativců“ na úrovni týmové spolupráce a při realizaci skutečných zakázek dle požadavků komerční sféry a poptávky na trhu. Studijní program Kreativní marketing a komunikace je akreditován též pro navazující magisterský stupeň vzdělání.

Mohu se jako student VŠKK účastnit pracovních či studijních pobytů v rámci programu Erasmus+?
Škola svým studentům nabízí možnost jak zahraničních pracovních stáží, tak i možnost studia na partnerských školách ve státech EU. Pracovních stáží se navíc mohou účastnit také čerství absolventi VŠKK. Portfolio partnerských škol pro studijní pobyty je zveřejněno na webových stránkách školy a je postupně rozšiřováno s ohledem na koncepci VŠKK. V souvislosti s Erasmus+ pobyty zajišťují studentům podporu dvě konsorcia, jejichž je VŠKK dlouholetým členem. Konsorcia studentům pomáhají s výběrem poskytovatele pracovní stáže, administrativním procesem a finančním zajištěním pracovního či studijního výjezdu. Dále je škola členem evropského sdružení EDCOM (asociace škol podobného zaměření z 20 zemí EU), která studentům taktéž nabízí řadu zajímavých příležitostí pro jejich profesní rozvoj.

Jaká je výše školného? Je možnost získat stipendium? 
Ceník pro jednotlivé studijní programy a specializace je k dispozici na našem webu v sekci Školné. Stipendijní řád s detailním přehledem všech dostupných druhů stipendií a kritérií pro jejich získání naleznete zde.

Kolik studentů je v ročníku? 
Záleží na typu předmětu (specializační, oborový, společný či povinný vs. volitelný) a také na formě výuky (přednáška či seminář). V předmětu z části společného základu může být na přednášce až 100 studentů. Nicméně v případě ateliérové výuky a v rámci specializačních seminářů je nastavena kapacita pro cca 25 studentů – praktické zapojení a individuální mentoring ze strany našich pedagogů jsou prioritou. Po předchozí dohodě je možné ateliéry využívat i mimo rozvrhem stanovený čas, a to za účelem vlastního rozvoje v rámci VŠKK (bakalářské a diplomové práce, klauzury či reálné zakázky vzešlé z poptávky školní reklamní agentury KK, která nabízí placenou praxi formou DPP).

A co studium v cizím jazyce?
Bakalářské programy Literární tvorba, Vizuální tvorba, Kreativní marketing a komunikace lze studovat též v anglickém jazyce. Více informací naleznete na PSCC. Studenti bakalářských studijních programů mají možnost a od 2. semestru absolvovat celý jeden semestr v anglickém jazyce při volbě školného Premium v daném akademickém roce, či pouze zvolené předměty za příplatek.

Kde naleznu studijní plán/y?
Studijní plány jsou k dispozici na webu školy u každé specializace.

Kde naleznu rozvrhy studia?
Rozvrhy pro zimní a letní semestr se zveřejňují vždy s předstihem před zahájením každého semestru na webu školy zde.

Kdy musím doložit maturitní vysvědčení nebo bakalářský diplom?
Uchazeč musí prokázat splnění podmínky dosažení středního vzdělání (maturitní vysvědčení) nebo bakalářského vzdělání (bakalářský diplom) nejpozději v den zápisu ke studiu, pokud není zákonný důvod pro udělení výjimky. Termín zápisu ke studiu stanovuje rektor v harmonogramu příslušného akademického roku (dostupný na webu VŠKK).

Kdy musím doložit nostrifikaci maturitního vysvědčení nebo bakalářského diplomu, pokud jsem absolvoval školu v zahraničí?
Uchazeč o bakalářské studium musí prokázat splnění podmínky dosažení středního vzdělání (nostrifikační doložka v případě absolvování středního vzdělání v zahraničí či maturitní vysvědčení v případě Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo, Polské republiky a Maďarské republiky). Uchazeč o navazující magisterské studium musí prokázat splnění podmínky dosažení bakalářského vzdělání (doklad o uznání rovnocennosti vzdělání/nostrifikaci – bližší informace zde) nejpozději v den zápisu ke studiu, pokud není zákonný důvod pro udělení výjimky. Termín zápisu ke studia stanovuje rektor v harmonogramu příslušného akademického roku (dostupný na webu VŠKK).

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací