Video-foto produkce

Prezenční bakalářské profesní studium
Program Vizuální tvorba (kód programu: B0211P310006 – Specializace Fotografie a audiovize)

Obraz dostane každého. A vy dostanete základ kvalitního řemesla, stejně jako odvahu experimentovat a prosadit své nápady. Otevřeme vám oči s tvorbou na zakázku, získáte dovednosti v oblasti předtiskové přípravy a digitálního zpracování obrazu i zvuku. Svůj talent zlepšíte v moderních ateliérech školy. Udělejte si obrázek sami.

 

Pilířem specializace Video-foto produkce jsou kreativní ateliéry zaměřené na jednotlivé fotografické a audiovizuální žánry, stejně jako praktické úkoly technického charakteru. Díky partnerské spolupráci VŠKK s národními i nadnárodními firmami se praktická část studia odehrává skutečně v praxi. Cílem studia je připravit studenty na zvládnutí zakázkové práce a na osvojení si tvůrčích realizačních postupů.

Díky specializaci Video-foto produkce si osvojíte schopnost:

 • automaticky pracovat s kompozicí i světlem
 • vyjádřit své vidění světa, a to nejen obrazově
 • uplatnit nabyté znalosti na svébytnou autorskou tvorbu
 • profesionálně se orientovat v jednotlivých fotografických žánrech
 • zodpovědně budovat a vést vlastní atelier či studio
 • prosadit se a prodat své nápady a realizace
 • prakticky pracovat s tématy volné i užité tvorby
 • orientovat se v jednotlivých oblastech kreativního průmyslu
 • maximálně využít dostupné technologie
 • nacházet inspiraci i tam kde by ji nikdo nehledal
 • správně využít mezioborové zkušenosti
 • reagovat na specifické požadavky trhu
 • uplatňovat pevné technické, teoretické a myšlenkové základy řemesla
 • realizovat mediálně komerční či komunikační kampaň
 • reflektovat aktuální dění v oblasti fotografie a audiovize

STUDIJNÍ PLÁN

On-line přihláška

 

Uplatnění absolventů

 • Reklamní fotograf
 • Umělecký fotograf
 • Specialista postprodukce
 • Módní fotograf
 • Reportážní fotograf
 • Obrazový editor
 • Audiovizuální kreativec
 • Kameraman

Navazující magisterské studium

Požadavky bakalářského studijního zaměření

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 55 400 Kč.

Více o cenách

Udělej první krok

Přijímací řízení

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací