Literární publikace

Rukopis+

K nahlédnutí zde
Ke stažení zde

Ke stažení: zde

Ke stažení: zde

Ke stažení: zde

Ke stažení: zde

K nahlédnutí: zde

Ke stažení: zde

 

Skripta vydané L,A.

Literární žánry
PhDr. Pavel Šidák, Ph.D.

Spisovatelé známí a méně známí
Z českého literárního muzea
doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.

Vzpomínáte si ještě….na pravopis?
Radoslava Kvapilová Brabcová a kolektiv

 

Povstalec (studentský časopis)

Měsíčník Povstalec (sídlící v blízkosti Pražského povstání) byl založen v srpnu 2016 skupinou bývalých studentů zaniklé Literární akademie a současných studentů Vysoké školy kreativní komunikace. Cílem měsíčníku je přinášet čtenářům díla mladých tvůrců studujících VŠKK a zařazovat aktivity na škole do kontextu širšího kulturního dění. V tištěné podobě je Povstalec k dostání na studijním oddělení.

Níže si můžete přečíst jednotlivá čísla v elektronické podobě:

POVSTALEC N°2 – únor 2021.   

POVSTALEC N°2 – listopad 2020

POVSTALEC N°2 – červen 2020

POVSTALEC N°2 – březen 2020

POVSTALEC N°2 – květen 2019

 

 

Starší vydání:
Povstalec 1Povstalec 2
Povstalec 3Povstalec 4
Povstalec 5Povstalec 6

__________________________________________________________

Protipól (kniha studentů Literární tvorby)

V Protipólu najdete multižánrové povídky i poezii. Dvacet dva autorů dalo dohromady své povídky a vytvořili tak své společné literární dílo. Různorodé texty rozdělili do pěti oddílů a doplnili je básněmi od Natálie Dočekalové. Velký podíl na celé této realizaci má doktorka Daniela Iwashita. Nápad na sestavení sbírky povídek vzešel právě na hodinách redakční práce, které na VŠKK v předešlých letech vedla. Doktorka Iwashita rozdělila studenty minulého druhého a třetího ročníku do redakčních skupin, jejichž úkolem bylo sestavit knihu z předem připravených povídek. Z pěti anonymně zaslaných návrhů rozhodla společně s MgA. Danielem Kubecem a MgA. Barborou Čihákovou o vítězi. Tím se stala skupina vystupující pod názvem Dream Team, která se skládá ze čtyř členek – Elišky Bártové, Michaely Bartošové, Kateřiny Herodesové a Valerie Šťastkové. Z dívek se tak staly redaktorky, které měly jasný úkol – zrealizovat vydání Protipólu. Redaktorky se spojily s nakladatelem Davidem Laňkou, kterého Protipól zaujal. Brzy souhlasil s jeho vydáním v nakladatelství No Limits, které mimo jiné vydalo i dvě básnické sbírky bývalé studentky VŠKK Anny Štičkové. Do práce na knize se zapojili i další spolužáci, kteří měli možnost přiložit ruku k dílu, a to nejen jako korektoři či ilustrátoři.

K zakoupení zde

 

Knihy našich studentů

Více info zde

__________________________________________________________

Svět literatury

Časopis pro novodobé literatury
Svět literatury 24 / Svět literatury 26-27 / Svět literatury 28-20

__________________________________________________________

Sborníky

Škvorecký 80 – sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého,
která se uskutečnila v Náchodě u příležitosti autorova životního jubilea ve dnech 22.–24. září 2004.
K nahlédnutí: zde

Krok k autorské existenci – sborník referátů z konference o tvůrčím psaní, Literární akademie ve dnech 11.–11. června 2002. Záštitu převzal předseda Senátu ČR Petr Pithart.
K nahlédnutí: zde

Sborník z konference Podoby tvůrčího psaní
Ke stažení zde

Sborník Metody tvůrčího psaní
Ke stažení zde

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací