Literární tvorba a mediální komunikace

Prezenční magisterské profesní studium
Program Literární tvorba a mediální komunikace (kód: N0232P310001)

Slovo je tvůrčí materiál.
Jsme tu, abyste z něj dostali maximum. Naučíme vás kultivovat písemný i verbální projev, poznat perfektně jazyk a jeho výrazové prostředky. Vaše kreativní schopnosti dostanou potřebný prostor k nadechnutí a budete mít možnost představit své texty prostřednictvím VŠKK širší veřejnosti.
Zjistíte také jak prakticky používat metody a postupy v mediálním provozu.
Aby vás četli, musíte psát.

Literární tvorba je součástí Literární akademie:

Cílem studia programu Literární tvorba a mediální komunikace je vychovat poučeného umělce praktika, který je rámcově seznámen s problematikou kreativních procesů, a je též zasvěcen do širších souvislostí programu. Absolvent je teoreticky i prakticky připravený pro výkon profesí typických pro mediální sféru. Jeho praktické dovednosti získávají zázemí v teorii, analýze a uměnovědných diskurzech, ve specializačních předmětech získá sumu praktických i teoretických poznatků, které může uplatnit jako samostatně uvažující tvůrčí pracovník – jako suverénní tvůrce nebo vedoucí týmu na středním nebo vyšším stupni řízení.

V magisterském studijním programu klademe důraz na předměty teoretického základu, i na profilový předmět Literární tvorba (přednáška), Literární tvorba (tvůrčí dílny) a Mediální komunikace i na teoretické předměty z oblasti literární vědy i jazykovědy. Těžiště studia pak spočívá v samostatné individuální činnosti pod dohledem zkušených pedagogů – spisovatelů, literárních vědců a mediálních
odborníků. Absolvent magisterského programu by měl být skutečným odborníkem, ať již výkonným umělcem, resp. literárním či uměleckým kritikem, ev. publicistou, resp. redaktorem, editorem a kulturním či mediálním pracovníkem.

STUDIJNÍ PLÁN

On-line přihláška

Uplatnění absolventů

  • Spisovatel (prozaik, básník, scenárista)
  • Novinář
  • Umělecký či literární kritik
  • Mediální pracovník / moderátor, redaktor, editor v médiích
  • Vedoucí pracovník v kulturní či mediální sféře

Požadavky magisterského studijního zaměření

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu bakalářského studijního programu a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška umělecky orientovaného studijního programu má formu 2 písemných testů a ústního pohovoru:
1) Písemný test z anglického jazyka
2) Písemný test všeobecných znalostí – kulturně-historicko-politický přehled
3) Ústní pohovor – vlastní autorská tvorba / portfolio prací

Základní cena za semestr: 38 400 Kč.

Více o cenách

Udělej první krok

Přijímací řízení

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací