Literární tvorba a mediální komunikace

Prezenční magisterské profesní studium
Program Literární tvorba a mediální komunikace (kód: N0232P310001)

Slovo je tvůrčí materiál.
Jsme tu, abyste z něj dostali maximum. Naučíme vás kultivovat písemný i verbální projev, poznat perfektně jazyk a jeho výrazové prostředky. Vaše kreativní schopnosti dostanou potřebný prostor k nadechnutí a budete mít možnost představit své texty prostřednictvím VŠKK širší veřejnosti.
Zjistíte také jak prakticky používat metody a postupy v mediálním provozu.
Aby vás četli, musíte psát.

Literární tvorba je součástí Literární akademie:

Cílem studia programu Literární tvorba a mediální komunikace je vychovat poučeného umělce praktika, který je rámcově seznámen s problematikou kreativních procesů, a je též zasvěcen do širších souvislostí programu. Absolvent je teoreticky i prakticky připravený pro výkon profesí typických pro mediální sféru. Jeho praktické dovednosti získávají zázemí v teorii, analýze a uměnovědných diskurzech, ve specializačních předmětech získá sumu praktických i teoretických poznatků, které může uplatnit jako samostatně uvažující tvůrčí pracovník – jako suverénní tvůrce nebo vedoucí týmu na středním nebo vyšším stupni řízení.

V magisterském studijním programu klademe důraz na předměty teoretického základu, i na profilový předmět Literární tvorba (přednáška), Literární tvorba (tvůrčí dílny) a Mediální komunikace i na teoretické předměty z oblasti literární vědy i jazykovědy. Těžiště studia pak spočívá v samostatné individuální činnosti pod dohledem zkušených pedagogů – spisovatelů, literárních vědců a mediálních
odborníků. Absolvent magisterského programu by měl být skutečným odborníkem, ať již výkonným umělcem, resp. literárním či uměleckým kritikem, ev. publicistou, resp. redaktorem, editorem a kulturním či mediálním pracovníkem.

STUDIJNÍ PLÁN

On-line přihláška

Uplatnění absolventů

  • Spisovatel (prozaik, básník, scenárista)
  • Novinář
  • Umělecký či literární kritik
  • Mediální pracovník / moderátor, redaktor, editor v médiích
  • Vedoucí pracovník v kulturní či mediální sféře

Požadavky magisterského studijního zaměření

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu bakalářského studijního programu a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška umělecky orientovaného studijního programu má formu 2 písemných testů a ústního pohovoru:
1) Písemný test z anglického jazyka
2) Písemný test všeobecných znalostí – kulturně-historicko-politický přehled
3) Ústní pohovor – vlastní autorská tvorba / portfolio prací

Základní cena za semestr: 38 400 Kč.

Více o cenách

Udělej první krok

Přijímací řízení

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací

On-line marketing a komunikace

> On-line marketing a komunikace

Digitální marketing a komunikace je atraktivní specializace, nastavená podle nejnovějších trendů v kreativním průmyslu. Oblast tzv. digitálního marketingu (tedy takové formy marketingové komunikace, která v sobě zahrnuje využití digitálních médií) je v současnosti nejrychleji rostoucím komunikačním odvětvím. Poptávka lokálních i nadnárodních firem po digitálních manažerech v následujících pěti letech stoupne o 13 procent. Na to, abyste obstáli v konkurenci, vám ale nestačí uživatelská znalost Facebooku a Googlu.

Více

Kreativní marketing a komunikace

> Kreativní marketing a komunikace

Kreativní marketing je unikátní specializace, která vás připraví na celou řadu kreativních a kreativně-manažerských profesí. Již během studia získáte znalosti a dovednosti, které absolventům českých vysokých škol při nástupu do reklamního a mediálního provozu citelně chybí. Dostanete příležitost rozvíjet své nadání a uplatnit svou originalitu, ale také se naučíte sladit své nápady s požadavky klienta a realizovat je v souladu s ostatními členy týmu. Ano, kreativní průmysl stále hledá silné osobnosti ochotné experimentovat a rozbíjet stereotypy, ale pokud se nenaučíte spolupracovat a komunikovat, nemáte šanci.

Více

Marketing management

> Marketing management

Management v kreativním průmyslu: chcete být u toho, když se bude tvořit další ikonická reklama pro Kofolu? Nebo být šéfem týmu, který uvádí na celosvětový trh pokračování herního trháku Mafia? Pak je toto zaměření pro vás jasná volba. Studium vás do budoucího profesního života vybaví nezbytnou sadou nástrojů (znalostí a dovedností), které vám pomohou produkovat inovativní kreativní myšlenky a díky řadě praktických postupů je také uvádět do života. A to v oblastech, které jsou nejen zábavné, ale především velmi perspektivní.

Více

Fotografie a audiovize

> Fotografie a audiovize

Fotografie a audiovize je revolučně koncipovaná tradiční studijní specializace, která vás připraví na jakékoli zadání z oblasti kreativního průmyslu. Během studia budete rozvíjet svůj vizuální styl a flexibilitu při využívání nejnovějších digitálních technologií.

Více

Grafický a mediální design

> Grafický a mediální design

Grafický a mediální design je dynamická specializace, která vás ani na chvíli nepřestane bavit. Je koncipovaná s ohledem na stále rostoucí poptávku po vzdělaných a kreativních lidech, kteří suverénně ovládají metody a technologie reklamního a mediálního průmyslu. Vytváříme ojedinělý interdisciplinární prostor pro studium grafického a mediálního designu. Náš program studia není založen pouze na vůdčí osobnosti vedoucího ateliérového pedagoga, ale je metodicky rozložen do několika vzájemně provázaných kreativních předmětů pod vedením špičkových specialistů.

Více

Animace a vizuální efekty

> Animace a vizuální efekty

Animace a vizuální efekty je unikátní specializace nastavená podle aktuálních požadavků současného kreativního průmyslu. Je určena uchazečům, které zajímá umění v kombinaci s nejnovějšími digitálními technologiemi, 3D počítačová animace, 2D flash animace a tvorba digitálních filmových triků a vizuálních efektů. Velký důraz je kladen jednak na rozvoj řemesla potřebného v praktickém uplatnění ve 3D animačních studiích, tak i svébytné kreativity.

Více

Komerční psaní v médiích

> Komerční psaní v médiích

Komerční psaní v médiích je bakalářská studijní specializace, jejíž absolventi se naučí psát a vytvářet atraktivní obsah podle potřeb různých odvětví komerční komunikace a jednotlivých typů současných médií. Kreativní přístup a tvůrčí psaní jsou základem studia tohoto oboru. Studium vás připraví na práci tvůrce kreativního obsahu v reklamních a PR agenturách, v tiskových a marketingových odděleních firem a v současných tištených i elektronických médiích, a to nejenom se znalostí řemesla literární tvorby, ale i marketingu. Reálná možnost uplatnění je i v sektoru sociálního marketingu, v kulturních institucích a zařízeních, ve veřejné správě.

Více

Literární tvorba

> Literární tvorba

Literární tvorba je bakalářská studijní specializace, kde se opravdu naučíte psát. Studium tvůrčího psaní z vás pravděpodobně neudělá laureáta Nobelovy ceny za literaturu, ale poskytne vám autorskou jistotu ve všech žánrech.

Více