Promoce

Slavnostní akademický ceremoniál, udělení akademického titulu studentům následující po řádném formálním ukončení vysokoškolského studia, se uskutečnil 29. a 30. 9. 2021 v katedrále Sacre Coeur

Report zde.

Časové rozdělení promočních skupin

Středa 29. 9. 2021 v 10:30
Promoce absolventů bakalářského studijního programu Kreativní marketing a komunikace, specializace Kreativní marketing (KM) – Sraz promujících v 9:15 před katedrálou Sacre Coeur

Středa 29. 9. 2021 v 15:00
Promoce absolventů bakalářských studijních programů Kreativní marketing a komunikace a Vizuální a literární umění, specializace Digitální marketing a komunikace, Management v kreativním průmyslu a obor Literární tvorba (DMK+MKP+LT) – Sraz promujících v 13:45 před katedrálou Sacre Coeur

Čtvrtek 30. 9. 2021 v 10:30
Promoce absolventů bakalářského studijního programu Vizuální a literární umění, obor Vizuální tvorba – Sraz promujících v 9:00 před katedrálou Sacre Coeur

Čtvrtek 30. 9. 2021 v 15:00
Promoce absolventů bakalářských studijních programů AR 2019/2020
– Sraz promujících v 13:45 před katedrálou Sacre Coeur

Informace k bakalářským promocím

 • Absolvent je zařazen do předem stanovené skupiny na konkrétní den a hodinu.
 • Přesuny absolventů mezi jednotlivými skupinami nejsou možné.

Pozvánky

 • Pozvánky jsou absolventům rozesílány e-mailem.
 • Detailní informace o průběhu promoce Vám budou zaslány týden před konáním slavnostního ceremoniálu e-mailem.
 • Absolventi, kteří si zažádali o zajištění parkovacího místa, obdrží podrobnější informace e-mailem.

Příručka absolventa

K přečtení zde

Místo a čas

 • Promující se sejdou ve výše uvedenou hodinu před katedrálou Sacre Coeur (Holečkova 31, 150 00 Praha 5).
 • Po srazu promujících bude následovat prezence, kontrola splnění podmínek o bezinfekčnosti – OTN a nácvik promočního aktu. Chybějící jsou ze seznamu vyškrtnuti a nelze je zařadit zpět.
 • ÚČAST NA NÁCVIKU PROMOČNÍHO AKTU JE POVINNÁ PRO VŠECHNY PROMUJÍCÍ ABSOLVENTY! 
 • Rodiče a blízcí se mohou dostavit přibližně 30 minut před začátkem promoce (s ohledem na kontrolu splnění podmínek o bezinfekčnosti doporučujeme dostatečnou časovou rezervu a příchod včas).
 • Vzhledem k omezenému počtu míst k sezení a s ohledem na regulaci počtu návštěvníků v souladu s opatřeními v rámci situace COVID-19 prosíme, aby si každý absolvent pozval maximálně 4 hosty.

Potvrzení účasti

 • Svoji účast potvrďte do 10. 9. 2021 na e-mailovou adresu studijni@vskk.cz
 • V případě, že se nebudete moci promoce zúčastnit a účast jste již potvrdili, informujte, prosím, studijní oddělení (studijni@vskk.cz), a to nejpozději 27. 9. 2021.
 • Absolventi AR 2019/2020, kteří jste potvrdili účast, prosím, dodejte své diplomy na studijní oddělení do 21.9.

Promoce patří mezi důležité události nejen pro absolventy, ale i pro rodinné příslušníky. Jsou zároveň organizačně náročné, proto bychom Vás chtěli požádat o dodržování následujících pravidel, které přispějí k hladkému průběhu celého slavnostního ceremoniálu.

Následující doporučení nevnímejte, prosím, jako nařízení, ale jako doporučení, která vyplynula na základě zkušeností.

Oblečení

 • Prosíme Vás o dodržování pravidel společenského oblékání, které jsou hodné slavnostního ceremoniálu.  
 • Pánům doporučujeme oblek s kravatou, nebo motýlkem, dámám společenské šaty nebo kostýmek. Důležitá je i společenská obuv.

Malé děti

 • Zvažte, prosím, účast dětí do pěti let. 
 • Při narušení ceremoniálu můžete být vyzváni k opuštění prostor katedrály.

Mobilní telefony

 • Prosíme o vypnutí mobilních telefonů v průběhu slavnostního ceremoniálu! Na tuto skutečnost, prosím, upozorněte i své hosty.

Fotografování

 • V průběhu slavnostní promoce budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy všech přítomných osob. Svým vstupem do prostor, kde slavnostní promoce probíhá, souhlasíte s pořizováním záznamů. 
 • Pokud by se některý z absolventů nechtěl z takového důvodu slavnostní promoce zúčastnit, může požádat studijní oddělení o vyřazení ze slavnostní promoce. 
 • Odkaz na fotografie z promocí Vám bude zaslán e-mailem.
 • Vzhledem k zajištění záznamu pořadatelem Vás prosíme o zvážení vlastního pořizování fotografií či videozáznamů. Každý účastník promocí by měl mít možnost užít si významný životní okamžik s dobrým výhledem na celý ceremoniál, nenarušujte jej, prosím, svou snahou o individuální záběr. 


Podmínky účasti na promocích v souvislosti s opatřeními spojenými s COVID-19

Všichni přítomní musí u vstupu prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

 • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
 • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
 • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 
 • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
 • doložit certifikát očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Upozorňujeme, že s ohledem na vývoj epidemiologické situace může docházet ke změnám podmínek konání akademického obřadu. O případných změnách Vás budeme včas informovat prostřednictvím e-mailu.

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací