WORKSHOPY

Workshopy budou na VŠKK probíhat pod vedením paní profesorky prof. Ing. Lucie Spálové, PhD.
Primárně jsou workshopy určeny pro všechny studenty navazujícího magisterského studia.
Ostatní studenti se mohou účastnit po předchozí domluvě.

2. 11. – 3. 11. 2023
Guerilla marketing – workshop

  • Workshop je zaměřený na identifikaci a interpretaci základních pojmů nekonvenčních kreativních forem marketingu (např. bush, ambush, buzz, viral, ambient) a jejich vymezení vůči guerrillové formě komunikace.
  • Na workshopu se student naučí navrhnout guerrillovou marketingovou kampaň pro komerční ekonomický subjekt nebo nekomerční subjekt (veřejní aktivisté/dobrovolníci, občanská sdružení, neziskové organizace a další).

23. 11. – 24. 11. 2023
Kreativní sociální mediální kampaň – ateliér

  • V ateliéru budou studenti navrhovat a realizovat kreativní sociální marketingovou kampaň na zvolené téma (např. duševní zdraví ohrožených skupin obyvatelstva, zvýšení ekologického chování občanů města Praha, umělá inteligence a duševní vlastnictví, digitální senior, rizika fenoménu tzv.
    terapeutického jazyka, medicínské dezinformace a hoaxy, fitness závislosti, generační bubliny, …)
  • Studenti při tvorbě využijí vědomosti ze sémiotiky (ikona, index, symbol, intertextualita) a budou tyto poznatky aplikovat v oblasti brandingu (tvorby značky) a v mediálním konceptu participativního marketingu (UCG – obsah vytvářený uživateli).

8.12. a 15. 12. 2023
Gamifikace jako faktor zvyšování angažovanosti a loajality k značce – workshop

  • Obsah vzdělávání ve formě workshopu bude reflektovat zvyšující se trend přenosu principů gamifikace do neherních oblastí. Herní myšlení, motivace a design budou diskutovány v oblasti marketingové komunikace, tzv. moderního brandingu v aspektu zvyšování angažovanosti a loajality ke značce. Zvláštní pozornost bude věnovaná teoretickému paradigmatu participace recipientů mediální komunikace – tzv. digitálních prozumerů.

 

Projekt je podpořen z finančních prostředků Evropské unie a realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury.

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací