Závěrečné práce a SZZ

Zadání a zpracování BP
Zadání BP – FORMULÁŘ
Obhajoba BP a průběh SZZ
Citační norma pro písemné práce
Formální úprava závěrečných prací

Hlavičkový papír pro žádosti o změny a dodatky k BP ke stažení zde.

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

PŘEHLED ke stažení zde.

Specializační část SZZ (AVE) – otázky zde.
Specializační část SZZ (FA) – otázky zde.
Specializační část (GMD) – otázky zde.
Specializační část SZZ (KP) – otázky zde.
Oborová část SZZ (KMK) – otázky zde.

Společná část SZZ (VT) – otázky zde.
Společná část SZZ (LT) – otázky zde.
Společná část SZZ (KMK) – otázky zde.

 

NÁVRHY TÉMAT PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (2020/2021):

Animace a vizuální efekty
Fotografie a audiovize
Grafický a mediální design
Literární tvorba
Kreativní marketing a komunikace
Společenské vědy
Anglický jazyk

Zveřejňování závěrečných prací se obecně řídí § 47b zákona o vysokých školách. Se studenty, kteří obhajují závěrečnou práci, je sepsána Licenční smlouva o užití školního díla, která splňuje všechny právní náležitosti.
Závěrečné práce studentů jsou dostupné k nahlédnutí na studijním oddělení (včetně posudků vedoucího práce a oponenta) nejpozději 5 pracovních dnů před konáním obhajoby závěrečných prací (dle harmonogramu příslušného akademického roku). Následně jsou závěrečné práce uloženy v knihovně VŠKK, kde jsou k dispozici pro zapůjčení.

LICENČNÍ SMLOUVA O UŽITÍ ŠKOLNÍHO DÍLA ke stažení zde.