Michael

Michael

Pedagogové

Rektorka

Mgr. Markéta Kořená, Ph.D.

Rektorka

Literární historička a kritička, publicistka, knižní redaktorka. Vede redakční a publicistickou dílnu, přednáší dějiny české a evropské literatury.

Garanti oborů

Doc. Mgr. Vladimír Kozlík

garant oboru Vizuální tvorba

Umělecký a reklamní fotograf. Vyučuje teoretické a praktické předměty specializace Fotografie a audiovize.

Prof. MgA. Arnošt Goldflam

garant oboru Literární tvorba

Spisovatel, dramatik, herec, režisér, vedoucí dílny tvůrčího psaní.

Vedoucí oborů a specializací

MgA. Daniel Kubec

vedoucí Katedry literární tvorby

Spisovatel, publicista, vedoucí dílny tvůrčího psaní.

MgA. Marian Beneš

Vedoucí Katedry vizuální tvorby

Fotograf, specialista na digitální design, vedoucí specializace Fotografie a audiovize.

Doc. MgA. Aurel Klimt

vedoucí specializace Animace a vizuální efekty

Animátor, režisér a scenárista animovaných filmů, vedoucí specializace Animace a vizuální efekty.

MgA. Pavel Ryška, Ph.D.

Vedoucí specializace Grafický a mediální design

Vizuální umělec a výtvarný teoretik, scenárista internetové platformy ArtyčokTV. Přednáší dějiny grafického designu, vede seminář k analýze grafického a mediálního designu.

Další vyučující

PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.

Prorektorka pro studijní záležitosti

Jazykovědkyně, odbornice na současnou a humanistickou češtinu. Vyučuje předměty kultura psaného a mluveného projevu a současný český jazyk.

MgA. Prokop Sirotek

vedoucí ateliéru grafického a mediálního designu

Grafik, art director a kreativní ředitel studia MOTOR

Mgr. Klára Bicanová, Ph.D.

Vedoucí Katedry společenských věd a cizích jazyků

Vyučující anglického jazyka

Doc. ak. mal. Milan Perič

Vedoucí ateliéru kresby

Malíř, kurátor výstav a lektor kresby.

Mgr. Dušan Veselý

Vyučující publicistiky

Publicista a obrazový redaktor

PhDr. Pavel Šidák, Ph.D.

Vyučující literatury a poetiky

Literární vědec, vyučující poetiky

MgA. Jaroslav Fišer

Vyučující dějin fotografie

Fotograf, kameraman, kurátor a vyučující fotografické tvorby

PhDr. Eduard Burget, Ph.D.

Vyučující společenských věd

Historik, redaktor a vyučující společenských věd

Michaela Vaculíková

PhDr. Michaela Vaculíková, Ph.D.

Vyučující na Katedře vizuální tvorby

Vyučující sociálně-kulturní antropologie

Antonín Kratochvíl, BFA

Externí vyučující

Fotograf, který zdokumentoval většinu válečných konfliktů a vyfotografoval většinu hollywoodských hvězd, lektor fotografických workshopů.

Mgr. Michal Horáček, Ph.D.

Vedoucí dílny tvůrčího psaní

Esejista, novinář, písňový textař, básník, producent, vystudovaný antropolog, vedoucí dílny tvůrčího psaní.

MgA. Jan J. Dvořák, Ph.D.

Vyučující na Katedře společenských věd a cizích jazyků

Vyučující reklamní tvorby a masmediální komunikace

Goran Tačevski

Externí vyučující

Goran Tačevski je současný přední uznávaný reklamní fotograf, držitel cen např. z festivalů v Cannes, Epica, Eurobest, Golden Drum Portorož, Louskáček.

doc. Mgr. A. Tomáš Machek

Externí vyučující

Grafický designér, člen studia Side 2, lektor grafických workshopů.

MgA. Miroslav Roubíček

Externí vyučující

Grafický designér, zakladatel studia Colmo, lektor grafického designu.

Martin Charvát

Externí vyučující

Kreativní ředitel v reklamní agentuře Konektor, lektor reklamních workshopů.

Ing. Richard Stiebitz

Vyučující reklamní tvorby

Kreativní ředitel v reklamní agentuře Wunderman, lektor reklamních workshopů.

Ing. Petr Vlasák

Vyučující reklamní tvorby

Kreativní ředitel reklamní agentury Comtech Group, lektor reklamních workshopů.

Ing. Martin Hřebačka

Ing. Martin Hřebačka

Externí vyučující

Kameraman, producent a pedagog

Kontaktujte nás

Online přihláška