Pedagogové

PhDr. Michaela Bečková, Ph.D.

Katedra literární tvorby

Kontakt

beckovam@vskk.cz

PhDr. Michaela Bečková, Ph.D.

Katedra literární tvorby

Kontakt

beckovam@vskk.cz

Pozice

Vyučující Evropská literatura, Interpretace klíčových děl moderní literatury

Vyučované předměty

Evropská literatura, Interpretace klíčových děl moderní literatury

Dosavadní nejvyšší vzdělání

2012 – úspěšné ukončení doktorského studijního programu Filologie, obor Česká literatura na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – Ph.D.

2002 – státní rigorózní zkouška na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z předmětů: česká literatura s didaktikou, pedagogická psychologie, pedagogika a filozofie výchovy

1990-1995 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – učitelství pro střední školy a 2. stupeň ZŠ, obor Český jazyk a literatura a Základy společenských věd – Mgr.

Profesní aktivity

2016-dosud VŠKK, externí pedagog

2015-dosud Gymnázium Jana Keplera, interní pedagog (předměty Český jazyk a literatura, ZSV)

2002-2015 Literární akademie (IACP, s. r. o.), interní pedagog, vedoucí Katedry literatury a českého jazyka od roku 2013

2015 Akademické gymnázium, pedagog na poloviční úvazek (zástup za nemocnou kolegyni)

2012-2013 Anglicko – české gymnázium Amazon, externí pedagog

2007-2009 Michael, soukromá střední škola reklamní a umělecké tvorby, externí pedagog

1995-2001 Gymnázium J. Seiferta, interní pedagog

1995-1996 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, odborná asistentka na katedře českého jazyka literatury

1994-1995 Scientia, s. r. o., pedagogické nakladatelství, odpovědná redaktorka

1992-1994 ZŠ Tyršova, interní pedagog

Nejvýznamnější publikace

„Ani vítěz, ani poražený“. Česká literatura, 2015, roč. 63, č. 2, s. 303–306 // recenze

Erik Gilk. Vítěz i poražený. Prozaik Ladislav Fuks, Brno: Host 2013.

„Radka Denemarková: Peníze od Hitlera“. In Fialová, Alena (ed.). V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích, Praha: Academia 2014, s. 499–505.

„Michal Ajvaz: Cesta na jih“. In Fialová, Alena (ed.). V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích, Praha: Academia 2014, s. 543–549.

Mezinárodní interdisciplinární sympozium Umění a kultury střední Evropy, Fenomén cestopisu v literaturách střední Evropy, Olomouc 25.–26. 3. 2014 (příspěvek: Jih proti severu).

Polistopadové cesty, Praha 12.–13. 11. 2014 (příspěvek: Orwellův 1984 v roce 2014).

„Co není vidět v zrcadle“, Svět literatury, 2011, roč. XXI, č. 43, s. 203–205 // recenze Petr Onufer. Před potopou. Kapitoly z americké literární kritiky 1930–1970, Praha: Společnost pro Revolver Revue a Triáda 2010.

„Kde se to zvrtlo“, A2, 2009, roč. 5, č. 4, s. 8 // recenze Marek Šindelka. Chyba, Praha: Pistorius 2008.

„Téma hledání identity v cizině v povídkách J. Vejvody“. In Pražské jaro 1968: Literatura – film – média. Materiály z mezinárodní konference pořádané Literární akademií za spolupráce s Městskou knihovnou. Praha: Literární akademie 2009, s. 53–56.

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů