Garanti a vedoucí kateder a ateliérů

Ing. Vladimíra Khelerová, CSc.

Katedra marketingových komunikací

Kontakt

khelerova.vladimira@vskk.cz

Ing. Vladimíra Khelerová, CSc.

Katedra marketingových komunikací

Kontakt

khelerova.vladimira@vskk.cz

Pozice

Garant a vyučující Fashion marketingu

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů