Pedagogové

Mgr. Vojtěch Novák, Ph.D.

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

novak.vojtech@vskk.cz

Mgr. Vojtěch Novák, Ph.D.

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

novak.vojtech@vskk.cz

Pozice

Vyučující předmětu Projevy mediální kultury

Vyučované předměty

Projevy mediální kultury

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů