Pedagogové

Mgr. Renáta Drábová

Katedra literární tvorby

Kontakt

drabova.renata@vskk.cz

Mgr. Renáta Drábová

Katedra literární tvorby

Kontakt

drabova.renata@vskk.cz

Pozice

Vyučující předmětu Kultura mluveného projevu

Vyučované předměty

Kultura mluveného projevu

Profesní aktivity

1989 Pedf UK, Praha
2018-dosud – KÚ Pardubického kraje, věcná manažerka projektu
2018-dosud – CUCU, o. p. s., věcná manažerka projektu
1995-dosud – Zkoušky nanečisto, s. r. o. lektorka, autorka testů
2020-2021 – Ambis. Vysoká škola, lektor
2005-2017 – Národní ústav pro vzdělávání, vedoucí odd., náměstkyně
2003-2005 – Střední policejní škola, pedagog-metodolog
2001-2002 – Nakladatelství cesty, redaktorka, korektorka
1993-2001 – VOŠ a Soukromé gymnasium J. Škvoreckého, učitelka, zástupkyně, ředitelka

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů