Pedagogové

Mgr. Ondřej Novák

Katedra marketingových komunikací

Kontakt

novak.ondrej@vskk.cz

Mgr. Ondřej Novák

Katedra marketingových komunikací

Kontakt

novak.ondrej@vskk.cz

Pozice

Vyučující Mediálních výzkumů v ČR

Vyučované předměty

Mediální výzkumy v ČR

1999 FF UK, filozofie – historie

2016–současnost: Asociace komunikačních agentur AKA; vedení projektů

2015–současnost: Asociace mediálních agentur AMSEA; výkonný ředitel

2015–současnost: mediální analýzy, poradenství (OSVČ)

2013–2015: mediální zastupitelství Czech Regio TV; Managing Director, co-owner

2003–2013: mediální agentura Universal McCann/Initiative Media; Insight & Research director

1999–2003: výzkumná agentura MEDIAN – MML-TGI; director/account director

1995–1999: Kancelář prezidenta republiky, analytický odbor; odborný referent

Mediální výzkum, struktura a činnost mediálních a komunikačních agentur, marketingové poradenství, mediální plánování

Kalous, J. – Kulíková, L. – Novák, O. „Bibliography of Z. Sládek“. In: Central and Eastern Europe in Crisis of 20th. Century. Prague: 1998. p. 391–420. (in Czech); Slavic Review, Issue no. 4/1996, Issue no. 1/1997 (in Czech)

Editor: Gabal, I. a kol. Etnic minorities in Middle Europe. Prague: 1999.

Editor: Tuček, M. –Friedlanderová, H. Češi na prahu nového tisíciletí. Praha: SLON, 2000.

Příspěvky do odborných periodik (Mediaguru, Marketing&Media, Strategie)

Člen odborných komisí:

Metodologická komise ATO (Asociace televizních organizací)

SVAT – metodologická komise Media Projektu

Člen odborných porot:

Young Lions, FLE Media Awards, EFFIE Czech Republic, IMC Awards atd.

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů