Garanti a vedoucí kateder a ateliérů

PhDr. Michaela Vaculíková, Ph.D.

Katedra společenských věd

Kontakt

vaculikovam@vskk.cz

PhDr. Michaela Vaculíková, Ph.D.

Katedra společenských věd

Kontakt

vaculikovam@vskk.cz

Pozice

Vedoucí Katedry společenských věd

Vyučované předměty

Dějiny umění a kultury, Sociologie a psychologie médií, Filozofie a estetika
Filozofie a estetika

1990 Filosofická fakulta Universita Karlova

1990–1991 Odborná asistentka Národního památkového ústavu

1992–2000 Aspirantka na katedře kulturologie FF UK

2000–doposud Externí pedagog na katedře kulturologie, etnologie FF UK

2005–2007 Odborná činnost v české pobočce OSN

2005–2012 Lektorská činnost v Krajském centru vzdělávání v Plzni

2005–2014 Členka správní rady Akademie veřejné správy

2012–doposud Pedagogická činnost na VOŠ Michael

2014–2015 ÚJAK – externí pedagog na katedře Ekonomických studií

2016–doposud Pedagog a vedoucí katedry na VŠKK

2018–2022 Spolupráce na projektu „Řeč materiálu: Tradiční řemeslné technologie..“

Lektorská činnost v oborech: teorie postmoderní vědy, sociální a kulturní antropologie, etika, estetika,
gender studies, teorie masmediální komunikace; dějin umění a kultury; poradenská činnost v oblasti mezilidských vztahů a komunikace;

Akademická rada VŠKK

Dlouhodobý terénní výzkum v jižním Thajsku

Výstavy

2010 Groteskno v sexualitě i jinde..

2011 Groteskno…, I jinde II. (znovuzrození zvěřince)

2014 Groteskno v lásce, umění, sexu… i jinde

Vaculíková, M.: Derridova Pohostinnost, Levinasova radikální Jinakost ve světle současné migrace aneb evropské myšlenkové dědictví tváří v tvář nové situaci. The Journal of Culture1 (5), 2016 .

 

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů