Pedagogové

doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.

Katedra marketingových komunikací

Kontakt

kaueroval@vskk.cz

doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.

Katedra marketingových komunikací

Kontakt

kaueroval@vskk.cz

Pozice

Vyučující předmětu Kreativita a kreativní techniky v praxi

Vyučované předměty

Kreativita a kreativní techniky v praxi

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů