Garanti a vedoucí kateder a ateliérů

doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Katedra marketingových komunikací

Kontakt

turnerova.lenka@vskk.cz

doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Katedra marketingových komunikací

Kontakt

turnerova.lenka@vskk.cz

Pozice

Vedoucí Katedry marketingových komunikací

Vyučované předměty

Mezinárodní marketing a obchodní operace 2

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů