Pedagogové

Jan Macúch

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

macuch.jan@vskk.cz

Jan Macúch

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

macuch.jan@vskk.cz

Vyučované předměty

Volitelný seminář pro GMD, Zpracování digitálního obrazu

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů