Pedagogové

Mgr. Markéta Maturová, Ph.D.

Katedra literární tvorby

Kontakt

maturova.marketa@vskk.cz

Mgr. Markéta Maturová, Ph.D.

Katedra literární tvorby

Kontakt

maturova.marketa@vskk.cz

Pozice

Pedagog, lingvistka

Vyučované předměty

Kultura psaného projevu pro LT, Současný český jazyk

Dosavadní nejvyšší vzdělání

2002–2007 Mgr. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, český jazyk a literatura – německý jazyk a literatura

2012 Ph.D. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, český jazyk

Profesní aktivity

2012 – dosud Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, odborná asistentka

Nejvýznamnější publikace

Kapitola v knize:
Maturová, Markéta. Několik poznámek k Hankovým pravopisným úpravám. In: Viktor Viktora (ed.) Václav Hanka a obrozenecké nadšení. Plzeň: SVK Plzeňského kraje, 2017, s. 63–66. ISBN 978-80-86944-66-1. (podíl 100 %)

Příspěvek ve sborníku:
Maturová, M.: Maďarská příjmení v Čechách. In: Fedoszov, O., Janiec-Nyitrai, A., Muchová, Z. (eds.): Od počátků k současnosti (1955 – 2015). 60. let bohemistiky na ELTE. Budapešť: ELTE 2016, s. 201–208 (podíl 100 %).

Maturová, M.: Aktualizace frazémů v psaných textech (na základě materiálu korpusu
SYN2015). In: Janovec, L. (ed.): Svět v obrazech a ve frazeologii. Praha: PF UK 2017, s. 81–86 (podíl 100 %).

Článek odborný:
Maturová, M.: Využití nástroje SyD ve výuce češtiny. Český jazyk a literatura 67, 2016, č. 4, s.
183–187 (podíl 100 %).

Maturová, M.: Jazyková kreativita při tvoření názvů nových prostředků činnosti. Bohemistika. 2017, 2, s. 115–125. ISSN 1642-9893. (podíl 100 %)

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů