Garanti a vedoucí kateder a ateliérů

Dr. Tereza Stehlíková

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

stehlikova.tereza@vskk.cz

Dr. Tereza Stehlíková

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

stehlikova.tereza@vskk.cz

Pozice

Vedoucí katedry vizuální tvorby

Vyučované předměty

Anglický jazyk, Dějiny a současnost, Vizuální kultura, Ateliér (vlastní projekt)

Tereza Stehlíková je česko-britská umělkyně která pracuje napříč médii, primárně s videem a performance. Nedávno se stala vedoucí oddělení vizuálních umění na Vysoké škole kreativní komunikace v Praze. Stehlíková je držitelkou doktorátu z londýnské Royal College of Art, kde zkoumala taktilní jazyk kinematografie a momentálně je zapojena do interdisciplinárního výzkumu, kde zkoumá jak může být pohyblivý obraz použit pro komunikaci zosobněné zkušenosti a úlohu smyslů v estetickém prožitku. Je zakladatelkou Sensory Sites, mezinárodního kolektivu se sídlem v Londýně, který pořádá výstavy, instalace a výzkumné
projekty, které zkoumají mnohosmyslové vnímání a tělesnou zkušenost. Práce Terezy Stehlíkové byla vystavena na různých filmových a uměleckých festivalech po celém světě. Stehlíková také pracuje na dlouhodobém uměleckém filmovém projektu
4 Generations of Women (zachycujícím vztahy napříč čtyřmi generacemi žen v její rodině), který se dostal do úzkého výběru na BFI 61 st London Film Festival Experimental Pitch, byl uveden v pražském kině Světozor a v roce 2019 byl vybrán pro samostatnou výstavu na Alchemy Film and Art Festival v britském Hawicku. Nedávno také založila nový online umělecko/filozoficko/vědecký časopis se zaměřením na smysly nazvaný TT journal
https://tangibleterritory.art/.

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů