Pedagogové

Mgr. Lucie Jablonská

Katedra literární tvorby

Kontakt

jablonska.lucie@vskk.cz

Mgr. Lucie Jablonská

Katedra literární tvorby

Kontakt

jablonska.lucie@vskk.cz

Pozice

Vyučující předmětu Český jazyk pro cizince

Vyučované předměty

Český jazyk pro cizince

Dosavadní nejvyšší vzdělání

2011 Univerzita Jana Amose Komenského – Andragogika, magisterský titul

2009 Pedagogická fakulta UK, český jazyk-základy společenských věd, bakalářský titul

Profesní aktivity

2008–2013 Jazyková škola Akcent, Praha – vyučování češtiny pro cizince

2009–2013 Jazyková škola Skřivánek, Praha – vyučování češtiny pro cizince

2010 jazykový audit pro firmu Ikea

2013–doteď Suse Linux s.r.o. firemní výuka českého jazyka

od 2015-doteď Mendelova univerzita Brno – celoživotní vzdělávání

2018 Francouzská ambasáda

2018 – doteď Vysoká škola kreativní komunikace

Další profesní aktivity

2015–2016 Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka

Anglický jazyk – Státní jazyková zkouška vykonaná dne 25. 6. 2006

2004–květen Osvědčení o absolvování kurzu bohemistiky na FF UK

Publikování v časopisu Economix

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů