Pedagogové

PhDr. Kateřina Piorecká, Ph.D.

Katedra literární tvorby

Kontakt

piorecka.katerina@vskk.cz

PhDr. Kateřina Piorecká, Ph.D.

Katedra literární tvorby

Kontakt

piorecka.katerina@vskk.cz

Pozice

Vyučující předmětu Klíčová díla české literatury

Vyučované předměty

Klíčová díla české literatury

Dosavadní nejvyšší vzdělání

1999 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor český jazyk a literatura – dějepis, Mgr

2006 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, historie, PhDr. a Ph.D.

Profesní aktivity

1999–doposud Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., vědecká pracovnice

Odborná orientace

Dějiny české literatury

Nejvýznamnější publikace

Knihy:
Piorecká, Kateřina: Psaní na dotek. Materialita psaní a proces psaní v české literární kultuře 1885–1989. Praha: Academia 2016.

Dobiáš, Dalibor – Fránek, Michal – Hrdina, Martin – Krejčová, Iva – Piorecká, Kateřina: Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885). Praha: Academia 2014.

Studie:
Piorecká, Kateřina: „Jak milo bylo v sednici, když se smrklo!“ Černá hodinka a její reflexe v české literatuře 19. století; in: Hojda, Zdeněk – Prahl, Roman – Ottlová, Marta (eds.): Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Praha: Academia 2018, s. 139–151.

Piorecká, Kateřina: „Reálná katastrofa v časopise Světozor. Od xylografie k fotografickému seriálu“; in: Bendová, Eva (ed.): Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století. Plzeň: Západočeská galerie 2016, s. 45–59.

Piorecká, Kateřina: „Poukázka na nesmrtelnost: literární ceny České akademie věd a umění.“ In: Smysl pro umění. Ceny České akademie věd a umění 1891–1952. Praha, Národní galerie 2015, s. 34–51.

Piorecká, Kateřina: „Obrazy ze života mezi ironií a snem. Máchova Marinka a kontury protorealismu v polovině 30. let 19. století“; Bohemica litteraria 17, 2014, č. 1, s. 9–43.

Významná ocenění

Cena nakladatelství Academia (Praha avantgardní. Literární průvodce metropolí 1918–1938. Praha: Academia, 2014)

Členka Akademického sněmu AV ČR

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů