Pedagogové

Jiří Kuchyňa

Katedra marketingových komunikací

Kontakt

kuchyna.jiri@vskk.cz

Jiří Kuchyňa

Katedra marketingových komunikací

Kontakt

kuchyna.jiri@vskk.cz

Vyučované předměty

Příprava start-upu

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů