Pedagogové

doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.

Katedra literární tvorby

Kontakt

novotny.vladimir@vskk.cz

doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.

Katedra literární tvorby

Kontakt

novotny.vladimir@vskk.cz

Pozice

Vyučující předmětu Evropská literatura

Vyučované předměty

Evropská literatura, Interpretace klíčových děl moderní literatury

Dosavadní nejvyšší vzdělání

1969 ruština – dějepis, FF UK

1969 PhDr. – ruská literatura, FF UK

2002 Ph.D. – dějiny české literatury, FF OU

2008 docent – dějiny české literatury, FF OU

Profesní aktivity

1969 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy

1969–1974 Filozofická fakulta UP – interní aspirant

1974–1976 Státní pedagogické nakladatelství – redaktor

1976–1978 Svaz českých spisovatelů – redaktor

1978–1989 Nakladatelství Odeon – redaktor

1990–1999 Ústav pro českou literaturu AV ČR – vědecký pracovník

1994–2000 Fakulta sociálních věd UK – pedagog

1999 Technická univerzita v Liberci – pedagog

1999 Český literární fond – stipendium

1998–2000 VOŠ tvůrčího psaní Josefa Škvoreckého

2000–2007 Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého)

1999–2010 Pedagogická fakulta ZČU v Plzni – pedagog

2008–2015 Filozofická fakulta UPa – pedagog

Odborná orientace

Literární historie a kritika

Nejvýznamnější publikace

Slovo ve světě – svět ve slovu (2007)

Ta naše postmoderna česká… (2008)

Literární reflexe 2002–2007 (2009)

Tragické existenciály Vladimíra Körnera (2013)

Literární kontrapunkty (2013)

Malá plzeňská dvanáctka (2015)

Řádečky – Rok jsem ve své vsi? (2016)

Vírou k tvorbě, tvorbou k víře (2017)

Kritikův rok 2016 & Kritikův rok 2017 (2018)

Literární diář 2017 & Literární diář 2018 (2019)

Další profesní aktivity

Komise MK pro podporu české literatury a literárního života

Komise MK pro tvůrčí stipendia a překlady české literatury v zahraničí

Porota Státní ceny za literaturu

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů