Pedagogové

Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D.

Katedra cizích jazyků

Kontakt

novotna.katerina@vskk.cz

Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D.

Katedra cizích jazyků

Kontakt

novotna.katerina@vskk.cz

Vyučované předměty

Anglický jazyk, rozšířená výuka AJ

2010 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Mgr.

2018 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ph.D.

2013–2014 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání,
2019–doposud vědecký pracovník

2015 IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement), projekt TIMSS, mezinárodní kontrolorka kvality

2013 IEA, projekt ICILS, mezinárodní kontrolorka kvality

Psaní v angličtině a jeho výuka a hodnocení

Školní hodnocení především formativní hodnocení

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů