Pedagogové

Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D.

Katedra cizích jazyků

Kontakt

novotna.katerina@vskk.cz

Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D.

Katedra cizích jazyků

Kontakt

novotna.katerina@vskk.cz

Pozice

Vyučující předmětu Anglický jazyk, rozšířená výuka AJ

Vyučované předměty

Anglický jazyk, rozšířená výuka AJ

2010 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Mgr.

2018 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ph.D.

2013–2014 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání,
2019–doposud vědecký pracovník

2015 IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement), projekt TIMSS, mezinárodní kontrolorka kvality

2013 IEA, projekt ICILS, mezinárodní kontrolorka kvality

Psaní v angličtině a jeho výuka a hodnocení

Školní hodnocení především formativní hodnocení

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů