Pedagogové

Bc. Vladan Vaněk

Katedra literární tvorby

Kontakt

vanek.vladan@vskk.cz

Bc. Vladan Vaněk

Katedra literární tvorby

Kontakt

vanek.vladan@vskk.cz

Pozice

Vyučující předmětu PR a krizová komunikace

Vyučované předměty

PR a krizová komunikace

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů