Garanti a vedoucí kateder a ateliérů

MgA. Barbora Toman Tylová, Ph.D.

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

tylovatoman.barbora@vskk.cz

MgA. Barbora Toman Tylová, Ph.D.

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

tylovatoman.barbora@vskk.cz

Pozice

Vedoucí Ateliéru grafického a mediálního designu (MgA.)

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů