Pedagogové

Mgr. Ondřej Štindl

Katedra literární tvorby

Kontakt

stindl.ondrej@vskk.cz

Mgr. Ondřej Štindl

Katedra literární tvorby

Kontakt

stindl.ondrej@vskk.cz

Pozice

Vyučující předmětu Literární tvorba - povinně volitelná dílna

Vyučované předměty

Literární tvorba – povinně volitelná dílna

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů