Garanti a vedoucí kateder a ateliérů

MgA. Daniel Kubec

Katedra literární tvorby

Kontakt

kubec.daniel@vskk.cz

MgA. Daniel Kubec

Katedra literární tvorby

Kontakt

kubec.daniel@vskk.cz

Pozice

Tajemník Literární akademie

Vyučované předměty

Hlavní dílna LT, Základy tvůrčího psaní, Základy redakční práce

Dosavadní nejvyšší vzdělání

2014 Literární akademie (International ART CAMPUS Prague s. r. o.)

Profesní aktivity

2014–2019 předseda Spolku Dobrá čeština a výkonný ředitel internetového literárního magazínu, redakce a korektury textů, psaní literárních recenzí

2016–2018 Vysoká škola kreativní komunikace, vedoucí katedry literární tvorby a lektor tvůrčího psaní

2019 Vysoká škola kreativní komunikace, tajemník katedry literární tvorby a lektor tvůrčího psaní

2016–2019 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., člen Oddělení teorie

Odborná orientace

Tvůrčí psaní, teorie intermediality se zaměřením na zvukové transpozice literárních děl

Nejvýznamnější publikace

Kubec, Daniel. Rodina, rakovina, rozklad. Praha: Youngbooks, 2012.

Kubec, Daniel. Negativní povídky. Praha: Youngbooks, 2013.

Kubec, Daniel. „Malé mořské víly“. Tvar 2012, roč. 23, č. 13, s. 18.

Kubec, Daniel. „Zpověď vyvrženého děcka“. Host 2013, roč. 29, č. 6, s.

Kubec, Daniel (editor, autor některých článků). Moje řeč. Fejtónky Dobré češtiny. Brno: CPress. 2016.

Kubec, Daniel. „Obraz Jáchymova v literatuře“. In Jáchymov: jeviště bouřlivého století. 
Ed. Klára Pinerová. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018.

Kubec, Daniel. „Padesát let vývoje společnosti literární perspektivou politického
vězně“. Český jazyk a literature. Praha: Fortuna, 2018–2019, roč. 69, č. 3, s. 117–122.

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů